Kandidatenlijst Alkmaar 2018

Wie is nu wie op de kandidatenlijst? Hieronder lees je meer over de betreffende kandidaat.

Janine


1 - Janine Visser

Janine komt oorspronkelijk uit Den Helder. Na haar studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is zij nog een aantal jaar in Gelderland blijven hangen. Ze werkt parttime bij een ingenieursbureau in Utrecht. Maar de Noord-Hollandse kust bleef altijd trekken en sinds 2009 woont Janine in Alkmaar.

Ze is vanaf de oprichting actief in de werkroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren en is sinds juli 2017 duo-commissielid voor de Partij voor de Dieren in de Statenfractie van Noord-Holland waar ze zich o.a. richt op duurzame energie en duurzame vervoersconcepten.

"Willen we de planeet leefbaar houden voor toekomstige generaties dan zullen er nu drastisch andere keuzes gemaakt moeten worden. Geen vage beloftes die op de lange baan worden geschoven, maar haalbare idealen voor een Alkmaar dat prettig leefbaar is voor mens en dier."

Kitty


2 - Kitty van Dam-Kooijman

Als boerendochter is Kitty geboren en getogen in Camperduin. Ze is opgegroeid tussen de dieren, waar ze al haar hele leven dol op is (en dan niet om op te eten!). Sinds 1984 woont Kitty in Alkmaar.

Ze is nu ruim 5 jaar vrijwilliger bij de dierenambulance en één van de initiatiefnemers van Kat uit de Gracht Alkmaar. Ook is ze al jaren actief in de werkgroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren.

"Ik hoop dat wij mee kunnen doen in de gemeenteraad om te zorgen dat de andere partijen meer oog gaan krijgen voor zaken die nogal eens ondergeschoven worden zoals de zwakkeren in de samenleving, de dieren en natuur en milieu."
 

Henri


3 - Henri Schönbeck

Henri is geboren in Utrecht en woont sinds 2008 in de Schermer. Hij is zzp-er in de zorg en al decennia betrokken bij de zorg om dieren en de natuur in het algemeen. Hij is al jaren actief binnen de Partij voor de Dieren, eerst in Utrecht en nu in Alkmaar. In Utrecht was hij ook actief voor de Dierenbescherming.

"Met uw stem kunnen wij opkomen voor mens, dier en milieu, in het buitengebied net zo goed als in de stad."

 

 

Fabian


4 - Fabian Zoon

Fabian is geboren in Zaandam en opgegroeid in Wormer, maar hij komt hij al zijn hele leven in Alkmaar. Hij is rond 1990 in Overdie gaan wonen en uiteindelijk in Koedijk beland.

Koedijk is ook zijn sweetspot. Dicht bij het zo mooie Alkmaar en toch in de rust en het groen van Koedijk. Dat groen is niet vanzelfsprekend meer in Nederland. Elk stukje moet dubbel gebruik krijgen, waarbij de natuur steeds verder teruggedrongen wordt. In Alkmaar hebben we de kans om dit goed te doen, om natuur rond Geestmerambacht te versterken en natuurlijke parken in Alkmaar te behouden en die te verbinden. Hij is naast zelfstandige in ICT ook statenlid in de Provincie Noord-Holland en oprichter van de Werkgroep Alkmaar e.o.

 "Ik wil me richten op duurzaamheid in woningbouw en mobiliteit. Naast ruimte voor groen ook ruimte voor de mens en auto’s juist een minder prominente rol geven."

Kivikcim


5 - Kıvılcım Pınar

Kıvılcım is in Istanbul geboren en opgegroeid en woont sinds 2004 in Nederland. Na zijn studies Business Information Systems in TU Eindhoven en executive master in IT-Auditing in TIAS Tilburg heeft hij als IT-Auditor en consultant gewerkt. In 2014 heeft hij een carrièreswitch gemaakt en hij werkt sinds die tijd als zelfstandige fotograaf en filmmaker.

Hij woont sinds 2014 in Alkmaar. De Partij voor de Dieren is de enige partij die een gezonde lange termijn visie heeft en buiten de gevestigde orde blijft. Het bijwonen van de lezing ‘De kanarie in de kolenmijn’ was het laatste zetje om in januari 2017 ook actief lid te worden. Sinds juni 2017 is Kıvılcım de coördinator van de werkgroep Alkmaar.

"Er moet een nieuwe wind waaien in Alkmaar. Geen compromissen over dierenwelzijn, milieu en natuur. Een inclusiever Alkmaar van en voor alle Alkmaarders. Een Alkmaar dat solidair is met de Alkmaarders met een bescheiden budget."

Maja


6 - Maja Gulmans

Maja is geboren in Reitsum, een klein dorpje in Friesland. Door haar werk kwam ze aanraking met Alkmaar, waar ze vanaf 1982 woont. Maja werkt met ouderen, vooral het werken met mensen met dementie geeft haar voldoening.

In haar jeugd kwam ze erachter dat voor make-up vele dieren op een gruwelijke manier werden misbruikt. Dit vond ze niet kloppen en werd lid van Dierproefvrij. Via deze organisatie werd ze zich ook bewust van het immense dierenleed dat met de vee-industrie en het hengelen gepaard gaat. Ze heeft voor de Partij voor de Dieren gekozen omdat dit de enige partij is die alle dieren een stem geeft.

"Alkmaar zou een stad moeten zijn waar dieren kunnen leven naar hun aard. Waar ze niet gepijnigd worden door ze aan een haak te slaan. Waar de natuur die we hebben, gekoesterd kan worden. Zodat de volgende generatie ook nog kan genieten van een mooie groene stad zonder dierenleed."

Ton


7 - Ton Schuckman

Opgegroeid aan de rand van de duinen in Heemskerk kreeg Ton al gauw feeling voor de natuur. Hij houdt zich daarom vrijwillig bezig met natuurbeheer met als belangrijkste taak de plastic soep bestrijding in de wateren van de Eilandspolder bij De Rijp, waar hij al weer 29 jaar woonachtig is. Ton is werkzaam als amanuensis natuurkunde te Hoorn.

Vrij snel na de oprichting van de Partij voor de Dieren werd hij lid van deze partij omdat hij de planeet brede visie noodzakelijk vindt. Ook het toepassen van waarden als mededogen en barmhartigheid naar de andere levensvormen waarmee wij deze planeet delen is een waardevol standpunt.

"Wij zijn geen eigenaar van de aarde en alles wat daarop leeft! Het lokaal gaan uitvoeren van het programma van de Partij voor de Dieren is een belangrijke stap op weg naar een humane, diervriendelijke maatschappij die in evenwicht met zijn omgeving leeft."

Paul


8 - Paul Borst

Paul is opgegroeid in de Rijp, in een middenstandsfamilie. Hij woont, na enige jaren in respectievelijk Amsterdam, Purmerend en de Rijp gewoond te hebben, vanaf begin 2018 in Alkmaar. Paul is meubelmaker van beroep.

Wat hem zo aanspreekt in de Partij voor de Dieren is de visie die de Partij heeft op duurzaamheid. Er gaan steeds meer alarmbellen af dat het niet goed gaat met de planeet, het wordt tijd dat daar iets aan gedaan gaat worden. Daarom is Paul ook actief geworden bij de werkgroep Alkmaar e.o.

"Ik heb voor mijn gezondheid heel veel baat gehad bij medicinale wietolie, het is erg jammer dat dit via het grijze circuit moet. De kwaliteit is dan niet gegarandeerd. Het wordt hoog tijd dat dit gereguleerd wordt!"