Motie Honden­borden in de Oudor­perhout


25 juni 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

  • In de Oudorperhout veel mensen dagelijks met veel plezier hun hond uitlaten;
  • Er maar één bord is waarop de regels waar honden wel en niet mogen komen en wanneer ze wel en niet aan de lijn moeten duidelijk staan uitgelegd; [1]
  • Dit bord zich midden in de Oudorperhout bevindt en niet eens aan een doorgaande route;

Overwegende dat:

  • De meeste mensen echt wel van goede wil zijn, maar dat ze toch vaak niet precies weten wat wel en niet waar kan;
  • De overige aanduidingen voor honden in de Oudorperhout ook niet altijd even duidelijk zijn;
  • Het zeker in het broedseizoen van levensbelang is dat de honden aan de lijn blijven waar ze aan de lijn moeten;

Verzoekt het college:

  • Om het bord dat nu alleen in het midden staat naar 1 van de ingangen van de Oudorperhout te verplaatsen en bij de andere ingangen (8) exact zo’n zelfde bord neer te zetten; [2]
  • De financiering hiervoor te halen uit de Algemene Middelen [3];

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser
Partij voor de Dieren

[1]

[2] Er zijn in totaal 9 ingangen. Op onderstaande plaatje zijn die aangegeven met groene cirkels, de locatie van het huidige bord is de rode cirkel.

[3] Aangezien er 74.000 euro aan niet ingezet hondenbelastingbudget van de post Dierenwelzijn uit 2019 in 2020 weer naar de Algemene Middelen is gevloeid, is dit in onze beleving een legitieme besteding.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen