Gert-Jan Beeke


Frac­tie­as­sistent

Gert-Jan is opgegroeid in Den Helder, heeft gestudeerd in Amsterdam en Groningen en woont sinds 2017 in Alkmaar. Na zijn Bachelor Logistiek en een MBA Verandermanagement is hij nu werkzaam voor het Amsterdamse Havenbedrijf: een bedrijf met een fossiele geschiedenis wat nu het voortouw wil nemen richting een duurzaam systeem. Gert-Jan: "Daar heb ik veel praktische kennis opgedaan over de circulaire economie en de energietransitie, en hoe je daarin met hele verschillende type mensen toch overeenstemming kunt bereiken."

Gert-Jan voelt zich sterk verbonden met de partij en haar verzet tegen alles wat schade doet aan dieren, mensen en onze planeet. Naast dierenwelzijn en duurzaamheid zijn ook de visie op eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor ieder individu redenen waarom hij zich verbonden voelt met de Partij voor de Dieren. Gert-Jan: "Ik ben voor zo veel mogelijk vrijheid en levensgeluk voor ieder individu, zolang het de vrijheid van anderen niet beperkt. Dat principe geldt wat mij betreft net zo hard voor mensen als voor dieren."