Janine Visser


Frac­tie­voor­zitter. Commissies: Ruimte, Bestuur & Middelen

Janine komt oorspronkelijk uit Den Helder. Na haar studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is zij nog een aantal jaar in Gelderland blijven hangen. Ze werkt parttime bij een ingenieursbureau in Utrecht. Maar de Noord-Hollandse kust bleef altijd trekken en sinds 2009 woont Janine in Alkmaar.

Ze is vanaf de oprichting actief in de werkroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren en is sinds juli 2017 duo-commissielid voor de Partij voor de Dieren in de Statenfractie van Noord-Holland waar ze zich o.a. richt op duurzame energie en duurzame vervoersconcepten.

Gerelateerd

Wederom kritische vragen over Jeugd­zor­gPlus

Is de aanbesteding op dubieuze wijze verlopen?

Wij hebben recentelijk zeer verontrustende informatie ontvangen dat de aanbesteding van de JeugdzorgPlus op dubieuze wijze is verlopen. Reden genoeg om hier wederom kritische vragen over te stellen aan het college.Naast kritische vragen over de rol van de belangenbehartiger van de 18 gemeenten en de bestuurder van iHUB, waar de nieuwe JeugdzorgPlus-instelling Horizon onder valt, willen wij ook wet...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws