Janine Visser


Frac­tie­voor­zitter. Commissies: Ruimte, Bestuur & Middelen

Janine komt oorspronkelijk uit Den Helder. Na haar studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is zij nog een aantal jaar in Gelderland blijven hangen. Ze werkt parttime bij een ingenieursbureau in Utrecht. Maar de Noord-Hollandse kust bleef altijd trekken en sinds 2009 woont Janine in Alkmaar.

Ze is vanaf de oprichting actief in de werkroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren en is sinds juli 2017 duo-commissielid voor de Partij voor de Dieren in de Statenfractie van Noord-Holland waar ze zich o.a. richt op duurzame energie en duurzame vervoersconcepten.

Gerelateerd

Algemene Beschou­wingen Begroting 2019

In rechtvaardige samenleving worden belangen flora en fauna nooit voetstoots opgeofferd aan vermeende belang van de mens

Op maandag 5 november heeft de raadsvergadering over de Begroting 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Janine Visser hield een gloedvol betoog dat hier in zijn geheel is terug te lezen.Super blij zijn we dat onze motie dat dierenartsen de kosten die ze maken bij de behandeling van gewonde in het wild levende dieren en zwerfdieren voortaan vergoed kunnen krijgen unaniem is aangenomen. Wij vinden...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws