Janine Visser


Frac­tie­voor­zitter. Commissies: Ruimte, Bestuur & Middelen

Janine komt oorspronkelijk uit Den Helder. Na haar studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is zij nog een aantal jaar in Gelderland blijven hangen. Ze werkt parttime bij een ingenieursbureau in Utrecht. Maar de Noord-Hollandse kust bleef altijd trekken en sinds 2009 woont Janine in Alkmaar.

Ze is vanaf de oprichting actief in de werkroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren en is sinds juli 2017 duo-commissielid voor de Partij voor de Dieren in de Statenfractie van Noord-Holland waar ze zich o.a. richt op duurzame energie en duurzame vervoersconcepten.

Gerelateerd

Zelf­standig stemmen in Alkmaar nu ook voor mensen met een visuele beperking

Dankzij onze unaniem aangenomen motie

Vandaag kan iedereen zijn stem uitbrengen voor de Europese Verkiezingen. Dankzij de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, kunnen nu ook mensen met een visuele beperking voor het eerst door middel van een stem-mal zelfstandig hun stem uitbrengen bij het stemlokaal in 't Rekerheem, aan het Hof van Luxemburg. Met een (visuele)handicap is stemmen een onderneming met hindernissen. Ieder stem...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws