Janine Visser


Frac­tie­voor­zitter. Commissies: Ruimte, Bestuur & Middelen

Janine komt oorspronkelijk uit Den Helder. Na haar studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is zij nog een aantal jaar in Gelderland blijven hangen. Ze werkt parttime bij een ingenieursbureau in Utrecht. Maar de Noord-Hollandse kust bleef altijd trekken en sinds 2009 woont Janine in Alkmaar.

Ze is vanaf de oprichting actief in de werkroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren en is sinds juli 2017 duo-commissielid voor de Partij voor de Dieren in de Statenfractie van Noord-Holland waar ze zich o.a. richt op duurzame energie en duurzame vervoersconcepten.

Gerelateerd

Nieuwe visie voor het Geest­meram­bacht

Geef de natuur je stem!

Het Recreatieschap is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe visie voor het Geestmerambacht. Basis hiervoor is het inspiratie document “Life Energy” Hoewel de raden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk zich hebben uitgesproken dat e.e.a. niet ten koste mag gaan van de natuurbeleving in het gebied lijkt het er op dat alleen economische ontwikkelingen alle aandacht krijgen. Dit zou wat...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws