Janine Visser


Frac­tie­voor­zitter. Commissies: Ruimte, Bestuur & Middelen

Janine komt oorspronkelijk uit Den Helder. Na haar studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is zij nog een aantal jaar in Gelderland blijven hangen. Ze werkt parttime bij een ingenieursbureau in Utrecht. Maar de Noord-Hollandse kust bleef altijd trekken en sinds 2009 woont Janine in Alkmaar.

Ze is vanaf de oprichting actief in de werkroep Alkmaar e.o. van de Partij voor de Dieren en is sinds juli 2017 duo-commissielid voor de Partij voor de Dieren in de Statenfractie van Noord-Holland waar ze zich o.a. richt op duurzame energie en duurzame vervoersconcepten.

Gerelateerd

Besmet­tings­gevaar in slacht­huizen

Hoe zit dat in Oost-Graftdijk?

Wij hebben naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen omtrent het hoge aantal Corona besmettingen in en rondom slachthuizen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie bij het slachthuis in Oost-Graftdijk. Is het bij het college bijvoorbeeld bekend of de RIVM-maatregelen bij het slachthuis in Oost-Graftdijk zorgvuldig worden nageleefd? Op welke manier is het coll...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws