Yvonne van Riemsdijk


Frac­tie­me­de­werker

Yvonne is geboren en getogen in Amsterdam en woont inmiddels alweer 32 jaar naar volle tevredenheid in Alkmaar, waarvan de afgelopen 19 jaar in Koedijk. Al haar hele leven is zij politiek geïnteresseerd en betrokken. Daadwerkelijk lid worden deed ze echter pas na de lezingentour 'De kanarie in de kolenmijn'. Voor die tijd was er in haar ogen geen enkele politieke partij met een langetermijnvisie en een scherp oog voor de werkelijke noden van onze planeet. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen besloot ze ook actief te worden en haar hulp en expertise in dienst te stellen van de partij.

Yvonne is werkzaam als ervaringsdeskundige in de jeugd-ggz en aanpalende sectoren. Zij is naast spreker ook publicist en gebruikt haar eigen levenservaring om hulpverleners te inspireren, zodat de hulp aan kinderen en jongeren verbeterd wordt.

Gerelateerd

Wederom kritische vragen over Jeugd­zor­gPlus

Is de aanbesteding op dubieuze wijze verlopen?

Wij hebben recentelijk zeer verontrustende informatie ontvangen dat de aanbesteding van de JeugdzorgPlus op dubieuze wijze is verlopen. Reden genoeg om hier wederom kritische vragen over te stellen aan het college.Naast kritische vragen over de rol van de belangenbehartiger van de 18 gemeenten en de bestuurder van iHUB, waar de nieuwe JeugdzorgPlus-instelling Horizon onder valt, willen wij ook wet...

Moties Vragen Nieuws