Onderwijs


De Partij voor de Dieren is voorstander van kleinschalig onderwijs. Kinderen moeten in hun eigen buurt onderwijs kunnen volgen. Fuseren van scholen tot megalomane scholengemeenschappen is niet wat wij willen. Aanleg van Tiny Forests in de nabijheid van scholen, vinden wij belangrijk en zal gerealiseerd worden. Kinderen in contact brengen met de natuur en alles wat leeft, is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs. Naschoolse opvang moet goed georganiseerd worden, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen achterlaten in vertrouwde handen. Goed en betrouwbaar onderwijs vinden wij van essentieel belang. Het gaat immers om de toekomst van onze kinderen.

Het standpunt Onderwijs is onderdeel van: Cultuur, onderwijs, wonen en zorg

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties