Zorg


De Partij voor de Dieren vindt de zorg voor zieken en ouderen van groot belang. Ook de zorg voor kwetsbare en psychisch zieke kinderen en jongeren verdient voldoende aandacht. Wij zijn van mening dat de bezuinigingen op de jeugdzorg en de gepaard gaande transitie naar gemeenten toe teruggedraaid moet worden. Ondertussen moeten deze kinderen en jongeren vanuit de gemeenten goede ondersteuning krijgen en toegang krijgen tot de juiste hulp. Indien noodzakelijk moeten zij snel doorverwezen worden naar de specialistische jeugdhulpverlening. Bezuinigen op deze hulp is voor ons uit den boze. Ook op de zorg en ondersteuning voor al dan niet zieke ouderen en chronisch zieken mag wat ons betreft niet bezuinigd worden. Daarnaast verdient ook mantelzorg voldoende aandacht en horen mantelzorgers de ruimte en tijd te krijgen om voor hun dierbaren te zorgen. In dit kader verwachten we van Alkmaarse werkgevers meer bewustzijn ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van werknemers die mantelzorg verlenen. Daarnaast zijn wij van mening dat mantelzorgers die leven van een uitkering gedurende de tijd worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht en niet gekort worden op hun toelage. Marktwerking en economisch denken ten aanzien van de zorg is desastreus en wij zullen altijd blijven ageren tegen dit uiterst schadelijke fenomeen.

Het standpunt Zorg is onderdeel van: Cultuur, onderwijs, wonen en zorg