Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2018

Klik hier voor de pdf. Of klik hier voor een samenvatting in eenvoudige taal.

Plan B voor Alkmaar

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Alkmaar die de belangen van alle
levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit
een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Alkmaar. Plan B. Omdat er geen
planeet B is.

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én
dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de veranderingen
te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

In Alkmaar zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar doet de gemeenteraad ook veel
aan. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen, waardoor
de kwaliteit van leven te vaak pas op de tweede plaats komt in het gemeentelijk beleid. De
soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende
bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor
nieuwbouw. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door verkeer, landbouwgif en megastallen
in de directe omgeving van onze stad. De versnelde overstap naar schone energie
komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden.
De publieke ruimte is de afgelopen jaren in toenemende mate uit handen gegeven aan commerciële
partijen of opgeofferd voor parkeerplekken. Overal waar auto’s staan, kunnen geen
kinderen spelen. Er is heel veel werk te doen in de zorg, in de aanleg van groen en in het
klimaatneutraal maken van Alkmaar, maar ondanks dat staan mensen werkloos aan de kant.
Daar moet verandering in komen!

De gemeente Alkmaar heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk
en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar te vaak onverschillig mee
om. Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van bewoners voorop, maar korte-
termijn-economische-belangen. Dat moet anders. De gemeente behoort er te zijn voor
haar inwoners en niet andersom. Een leefbare gemeente is zeer kostbaar, ook om te kunnen
doorgeven aan toekomstige generaties.

Plan B voor Alkmaar. Van menscentraal naar ecocentraal.
Alkmaar leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis.
Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en
schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die
ook Alkmaar direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken
in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het gebruik
van dieren voor vermaak, voedsel, kleding en experimenten terugdringen, krijgen we
een gemeente waarin niet louter de belangen van de mens centraal staan, maar die van álle
levende wezens. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met
meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid. Alkmaar wordt een toonbeeld van duurzame
keuzes als jij dat wilt.

Je hebt Plan B voor Alkmaar nu voor je. Een programma zonder vage beloftes die op de
lange baan worden geschoven. Geen ‘compromisme’ als doel in zichzelf. Wél idealen die
haalbaar zijn. Voor een gemeente waarin het prettig leven is voor mens en dier en die haar
verantwoordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij
zijn ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen.

Alkmaar, hou vast aan je idealen!

Janine Visser
Partij voor de Dieren Alkmaar

Hier gaat de Partij voor de Dieren Alkmaar zich voor inzetten:

Het hele programma in 1 keer inzien? Klik dan hier voor de pdf.