Dragen van zichtbare reli­gieuze uitingen door orde­hand­havers


Standpunt Partij voor de Dieren Alkmaar over het dragen van zichtbare religieuze uitingen door ordehandhavers (BOA's)

Begin oktober heeft de politiechef van Midden-Nederland en portefeuillehouder Diversiteit Martin Sitalsing gezegd dat hij geen bezwaren ziet tegen een agent met een hoofddoek. Het zou zelfs voordelen kunnen hebben, zei hij. Na deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad van Utrecht met een motie vastgesteld dat BOA's een keppeltje of een hoofddoek mogen dragen. Een van de beginselen van Partij voor de Dieren is persoonlijke vrijheid en PvdD Alkmaar omarmt deze ontwikkeling.

Lees ook => https://nieuws.nl/algemeen/202...