Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Actueel

Algemene Beschou­wingen Begroting 2019

In rechtvaardige samenleving worden belangen flora en fauna nooit voetstoots opgeofferd aan vermeende belang van de mens

Op maandag 5 november heeft de raadsvergadering over de Begroting 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Janine Visser hield een gloedvol betoog dat hier in zijn geheel is terug te lezen.Super blij zijn we dat onze motie dat dierenartsen de kosten die ze maken bij de behandeling van gewonde in het wild levende dieren en zwerfdieren voortaan vergoed kunnen krijgen unaniem is aangenomen. Wij vinden...

Staats­steun­expert waar­schuwt gemeente over zieken­huisdeal uit 2016

'Nieuwe' fracties Partij voor de Dieren en ChristenUnie stellen raadsvragen

Na tips van Alkmaarders werd bij de fracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie de belangstelling gewekt over mogelijke staatssteun bij de vaststellingsovereenkomst met NWZ. Hoewel hier volgens het raadsbesluit van oktober 2016 geen sprake van zou zijn, is dit volgens mr. Knook van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, een landelijke autoriteit op dit gebied, wel d...

Partij voor de Dieren Alkmaar stelt vragen over autoshow

Afgelopen zondag werden diverse Alkmaarders opgeschrikt door een ongelofelijk lawaai. Het bleek om een show van snelle auto’s te gaan. Uit onlangs gehouden onderzoek komt naar voren dat de wettelijke regels voor luchtkwaliteit onze gezondheid te weinig beschermt. De normen voor fijnstof zijn veel te soepel. De Partij voor de Dieren maakt zich dan ook zorgen dat de extra hoeveelheid uitlaatgassen v...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid