Een planeetbrede visie, ook in Alkmaar


Hou vast aan je idealen!

Wij zoeken een fractieassistent!

Onze idealen

Dier­vrien­delijk Alkmaar

Natuur en milieu

Duur­zaamheid en klimaat

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Cultuur, onderwijs, wonen en zorg

Eman­ci­patie, privacy en burger­rechten

Economie

Bestuur en Financiën

Onze mensen

Actueel

Dieren, natuur en milieu krijgen onder­steuning

Nu ook in Hollands Noorderkwartier

Gisteren hebben lijsttrekker Fabian Zoon, oud fractievoorzitter Janine Visser en onze huidige fractievoorzitter Kıvılcım Pınar op het Stadskantoor de ondersteuningsverklaring voor deelname van de Partij voor de Dieren aan de waterschapsverkiezingen in Hollands Noorderkwartier ondertekend. Deze drie Alkmaarders staan respectievelijk op plek 1, 6 en 13 van de lijst. Iedere politieke partij die nog...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid