Waar wij voor staan

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Alkmaar die de belangen van al haar inwoners, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Met onze planeetbrede visie zijn we uniek. Alkmaar leefbaar houden vraagt om een Plan B: Een betere wereld begint heel dichtbij. Wij zullen ons onvermoeibaar gaan inzetten voor een Alkmaar dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.

Wat wij o.a. willen

* De gemeente verdedigt het openbaar groen. De Alkmaarderhout krijgt een beschermde status.
* Uiterlijk in 2030 is Alkmaar klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
* De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies