Verbeter de wereld, begin in Alkmaar!


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Onze idealen

Dier­vrien­delijk Alkmaar

Natuur en milieu

Duur­zaamheid en klimaat

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Cultuur, onderwijs, wonen en zorg

Eman­ci­patie, privacy en burger­rechten

Economie

Bestuur en Financiën

Onze mensen

Actueel

De dag van de aarde

Doe jij ook met ons mee?

22 april is het de dag van de aarde! De dag om je in te zetten voor het welzijn van onze planeet en de natuur. Wij hebben de gemeente Alkmaar al opgeroepen om ook de knop om te zetten en het goede voorbeeld te geven. Maar jij kan ook heel veel betekenen voor de natuur en het klimaat! Wij hebben 13 tips voor je op een rij gezet! Doe de vergroenquiz!Bekijk eerst hoe groen je bent en doe de ‘Vergro...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid