Verbeter de wereld, begin in Alkmaar!


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Onze idealen

Dier­vrien­delijk Alkmaar

Natuur en milieu

Duur­zaamheid en klimaat

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Cultuur, onderwijs, wonen en zorg

Eman­ci­patie, privacy en burger­rechten

Economie

Bestuur en Financiën

Onze mensen

Actueel

Op 4 oktober is het dierendag!

En wij zamelen dierenvoeding in voor de voedselbank.

De Partij voor de Dieren Alkmaar wil op dierendag graag iets doen voor minima met huisdieren. De kosten voor voer en verzorging voor hun huisdier(en) zijn voor veel van hen een grote zorg en zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Wij zamelen daarom op dierendag dierenvoeding voor hen in. Doe je ook mee? Kom dan op 4 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur naar de achteringang van het Stadhuis...

Agenda

 • Inzamelingsactie dierenvoeding Dierendag

  Doneer ook!

  De Partij voor de Dieren Alkmaar wil op dierendag graag iets doen voor minima met huisdieren. De kosten voor voer en verzorging voor hun huisdier(en) zijn voor veel van hen een grote zorg en zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Wij zamelen daarom op dierendag dierenvoeding voor hen in.

  Doe je ook mee?

  Kom dan op 4 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur naar de achteringang van het Stadhuis van Alkmaar op de Breedstraat, tegenover nummer 25 (zie ook het kaartje onderaan de pagina) en doneer snacks, droogvoer of blikvoer voor honden en katten. Wij overhandigen de opbrengst aan de voedselbank, die het vervolgens zal verdelen onder haar deelnemers met huisdieren.

  Lukt 4 oktober niet, maar wil je wel doneren?

  Stuur dan een e-mail naar fractiealkmaar@partijvoordedieren.nl

  Alkmaar heeft (nog) geen Dierenvoedselbank, maar de Voedselbank staat heel positief tegenover onze actie op dierendag. Wij hopen dan ook deze actie leidt tot een mooie samenwerking in de toekomst en mogelijk een dierenvoedselbank in Alkmaar.  4 oktober , 11:00 - 12:00
  Stadhuis Alkmaar, achteringang op de Breedstraat (tegenover nummer 25)

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid