Kiezers bedankt!


Onze idealen

Dier­vrien­delijk Alkmaar

Natuur en milieu

Duur­zaamheid en klimaat

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Cultuur, onderwijs, wonen en zorg

Eman­ci­patie, privacy en burger­rechten

Economie

Bestuur en Financiën

Onze mensen

Actueel

Politiek vertrouwen

Een column door Kıvılcım Pınar

Al jaren vinden burgers dat politici ver van hen afstaan. Dat ze niet geïnteresseerd zijn in hún problematiek, maar bezig zijn met hun eigen agenda en eigen machtsspelletjes. Het resultaat: een afnemend vertrouwen in de mensen die het voor het zeggen hebben en grote politieke onvrede. De uitslagen van de Waterschaps- en Provinciale Staten-verkiezingen zijn om die reden alleen maar te lezen als een...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid