Kiezers bedankt!


Onze idealen

Dier­vrien­delijk Alkmaar

Natuur en milieu

Duur­zaamheid en klimaat

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Cultuur, onderwijs, wonen en zorg

Eman­ci­patie, privacy en burger­rechten

Economie

Bestuur en Financiën

Onze mensen

Actueel

Doel: Alkmaar koploper op het gebied van dieren­welzijn!

Een column door Sarah Pesie

Ik wil de lat hoog leggenWat baalde ik ervan toen een paar maanden geleden het Alkmaarse college klapte. In algemene zin omdat ik de hele gang van zaken geen visitekaartje vond voor Alkmaar. En in het bijzonder omdat ik net een aantal goede gesprekken achter de rug had met de wethouder die Dierenwelzijn in z’n portefeuille had. We stonden aan het begin van een goede samenwerking en daar kwam van h...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden