Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen 2022


Verbeter de wereld, begin in Alkmaar!

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de stikstofcrisis, de woningcrisis en het kappen van te veel bomen: je zou er somber van worden. Kunnen we het tij nog keren? Wat ons betreft wel! Als we in Alkmaar onze krachten bundelen, kunnen we samen, in onze eigen buurt en onze eigen stad, het grote verschil maken. Van Koedijk tot Overdie en van Stompetoren tot De Rijp kan Alkmaar een nog mooiere stad en gemeente worden.

De uitdagingen die op dit moment voor ons liggen, geven ons een unieke kans om van onze stad en gemeente een toekomstbestendige, leefbare en (veer)krachtige plek te maken. Een Alkmaar waar onze kinderen en kleinkinderen in gelijkwaardigheid kunnen opgroeien, in een gezonde leefomgeving.Een Alkmaar waar de langetermijnbelangen van inwoners zwaarder wegen dan de kortetermijnbelangen van grote multinationals.

Idealisme is het nieuwe realisme. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als 3,5% van een gemeenschap zich actief inzet voor sociale verandering, die verandering binnen handbereik is. Dat is een hoopvolle gedachte voor Alkmaar! Van oost naar west, van de kernen tot de stad kan Alkmaar een nog mooiere gemeente worden. De Partij voor de Dieren zet zich in voor een schone, groene, inclusieve en sociale omgeving voor mensen en dieren, waarin iedereen kan floreren.

Waar nu auto’s staan, kunnen straks kinderen spelen. Waar tegels liggen, kunnen bloemen bloeien. Waar huisjesmelkers hun winsten opstrijken, kunnen straks betaalbare woningen staan. En waar bomen staan, staan wat ons betreft straks nog steeds bomen!

Unieke boodschap (h)erkend

Als Partij voor de Dieren zullen we ons de komende vier jaar hard maken voor een koerswijziging in Alkmaar. Alleen dan kunnen we de huidige problemen het hoofd bieden. Gelukkig worden de noodzakelijke veranderingen die daarbij horen door meer en meer mensen omarmd. Steeds meer inwoners van Alkmaar (h)erkennen de unieke boodschap van onze partij en realiseren zich wat er op het spel staat.

De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar twintig jaar en heeft al die tijd vastgehouden aan z’n groene, duurzame en diervriendelijke idealen. We zijn de partij waarbij kiezers zich het meest thuis voelen, volgens onderzoek van Peil.nl. Bij recente peilingen is het aantal zetels voor de Partij voor de Dieren zelfs verdubbeld. De belangrijkste reden? Onze consequente standpunten over het klimaat en het milieu. Die maken ons de échte groene partij. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalde de Partij voor de Dieren in Alkmaar 5,8% van de stemmen en we staan er inmiddels nog veel beter voor.

Alle kleine bee(s)tjes helpen

Doet jouw stem op de Partij voor de Dieren er straks toe op 16 maart? Absoluut! Alle kleine bee(s)tjes helpen. Jouw stem kan de doorslag geven voor een groen, duurzaam, sociaal en diervriendelijk Alkmaar. De wereld verbeteren? Begin, samen met ons, in Alkmaar!

Benieuwd naar onze plannen? Klik dan hier voor ons verkiezingprogramma.