Natuur voorop stellen


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. De grootschalige import van soja als voedsel voor de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie gaat ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen.

Ook de natuur in de Nederlandse wateren is er slecht aan toe. Landbouwgif en meststoffen in rivieren, sloten en meren verstoren de ecologie onder water. Overbevissing heeft de Noordzee en de Waddenzee ernstig aangetast. Visserijtechnieken waarbij de bodem van de zee wordt omgeploegd om vissen in de netten van vissers te jagen, brengen grote schade toe aan de zeebodem. Veel vissoorten worden met uitsterven bedreigd.

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Algemene Beschou­wingen Begroting 2019

In rechtvaardige samenleving worden belangen flora en fauna nooit voetstoots opgeofferd aan vermeende belang van de mens

Op maandag 5 november heeft de raadsvergadering over de Begroting 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Janine Visser hield een gloedvol betoog dat hier in zijn geheel is terug te lezen.Super blij zijn we dat onze motie dat dierenartsen de kosten die ze maken bij de behandeling van gewonde in het wild levende dieren en zwerfdieren voortaan vergoed kunnen krijgen unaniem is aangenomen. Wij vinden...

Moties Nieuws