Dier­vrien­delijk Alkmaar


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Op 4 oktober is het dierendag!

En wij zamelen dierenvoeding in voor de voedselbank.

De Partij voor de Dieren Alkmaar wil op dierendag graag iets doen voor minima met huisdieren. De kosten voor voer en verzorging voor hun huisdier(en) zijn voor veel van hen een grote zorg en zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Wij zamelen daarom op dierendag dierenvoeding voor hen in. Doe je ook mee? Kom dan op 4 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur naar de achteringang van het Stadhuis...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws