Dinoterb: Een dressing die je echt niet over je sla wilt


Gezond sloot­water voor je moestuin niet meer vanzelf­sprekend

7 mei 2024

In het water in Noord-Holland Noord zijn meerdere verboden stoffen aangetroffen waaronder dinoterb. Uit metingen die in 2023 in de Bergermeer zijn uitgevoerd blijkt dat daar overal hoeveelheden dinoterb net boven de toegestane waarde werden aangetroffen.[1]

Besmet slootwater bij moestuinen
Het is dan ook aannemelijk dat ook in het water van de Kromme Sloot vorig jaar dinoterb heeft gezeten. Een sloot waaruit menig volkstuinder van de complexen aldaar zomers nog wel eens een gietertje water wil halen om aan de sla en boontjes te geven.

Hoewel tuinders niet direct hoeven te vrezen dat ze er ziek van worden, het is vooral heel schadelijk voor het waterleven, adviseert GGD Hollands Noorden toch om uit voorzorg geen gebruik te maken van dergelijk slootwater voor je moestuin.[2]

Maar het is natuurlijk van de zotte dat wanneer je zelf bewust de gifspuit niet hanteert, je via het slootwater toch landbouwgif op je gewassen krijgt. Een gezonde leefomgeving met schoon water is van levensbelang voor mens en dier.

Daarom voeren wij actie

Op zaterdag 11 mei voert de Partij voor de Dieren Alkmaar van half 11 tot half 12 dan ook actie bij de volkstuincomplexen aan de Westrand ter hoogte van ATV de Hoefmolen om hier de aandacht op te vestigen. Want gezond water is nodig voor gezonde producten!

Bij de actie zal ook Fabian Zoon, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aanwezig zijn.

Water is van ons allemaal. Het kan niet zo zijn dat het water vervuild wordt ten koste van mens en dier,“ aldus Zoon.

Europese verkiezingen - kies voor wat je dierbaar is!
Met de Europese verkiezingen voor de deur is het goed om te weten dat schoon water ook een Europees thema is. De regels voor mest, landbouwgif en andere gifstoffen komen uit Europa. De Europese verkiezingen zijn dus ontzettend belangrijk voor schoon water in Noord-Holland Noord! Via deze actie wil de Partij voor de Dieren ook duidelijk maken dat haar diepgroene geluid heel hard nodig is in de Europese Unie.[3]

Onze fractievoorzitter Kıvılcım Pınar, tevens ook kandidaat op de lijst voor de Europese verkiezingen, zegt hierover het volgende: “Als het om waterkwaliteit gaat is Nederland het vieste jongentje van de klas. De Europese richtlijnen, bepaald door het Europees Parlement, vormen een belangrijke ‘stok achter de deur’ voor Europese landen. Het is van groot belang dat deze regels scherp blijven om de natuur schoon te kunnen houden. Daarom is de aanwezigheid van de Partij voor de Dieren in het Europees Parlement belangrijker dan ooit.

Kom jij ook?

Wanneer: Zaterdag 11 mei 2024
Tijd: 10:30 uur - 11:30 uur
Waar: T.h.v. Amateurtuindersvereniging De Hoefmolen op de Olympiaweg 32, 1816 MJ Alkmaar


Toelichting:

[1]: Bron: Aquadesk

[2]: NH Nieuws: Gebruik beter geen slootwater voor je moestuin

[3]: Speerpunten Partij voor de Dieren Europese Verkiezingen

Kıvılcım Pınar samen met lijsttrekker voor Partij voor de Dieren voor de Europese verkiezingen Anja Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Word een voedselbank voor bijen

Op weg naar het weiland waar mijn paarden staan, passeer ik bermen vol fluitenkruid, koolzaad en klaprozen. Iets verderop, in...

Lees verder

Stem 6 juni voor het vuurwerkverbod!

De Partij voor de Dieren wil meer vormen van directe democratie. Zodat burgers bij belangrijke besluiten hun mening kunnen ge...

Lees verder