Motie Land­schaps­ele­menten


Unaniem aange­nomen!

21 december 2021

We hebben dit jaar afgesloten met een mooi succes. Op de allerlaatste raadsvergadering van 2021 is onze motie om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om meer houtwallen en heggen te realiseren op gemeentelijke gronden en terreinen unaniem aangenomen.

Goed voor natuur, klimaat en dieren!