Opinie: Raads­breed klimaat­ak­koord is pas echt verfrissend


28 april 2018

De coalitieonderhandelingen tussen OPA, GL, VVD en CDA zijn gestrand. Er lijken nu twee vervolgtrajecten te ontstaan. Aan de ene kant OPA en GL, die tijdens de afgelopen onderhandelingen kennelijk toch voldoende raakvlakken bij elkaar ontdekt hebben. Aan de andere kant de VVD, die het een verfrissend idee vindt als zij het voortouw gaan nemen.

Wat de Partij voor de Dieren pas echt verfrissend zou vinden, is om het over een hele andere boeg te gooien. Een eventuele coalitie van VVD en CDA met enkele andere partijen gaat onverdroten voort op de ingeslagen weg van fixatie op economische groei en verdergaande verstening van Alkmaar. Zo’n coalitie is niets anders dan compromise, een uitruil van wensen zonder een echte lange termijn visie. In een dergelijke coalitie wordt alles voor 4 jaar dichtgetimmerd. Wat uiteindelijk overblijft is een slap aftreksel van de in het verkiezingsprogramma zo fervent gepromote idealen. Slecht nieuws voor de vergroening van Alkmaar. De groene politiek heeft in deze gemeenteraadsverkiezingen ook duidelijk gewonnen. Dit zou je terug moeten zien in het te vormen college.

Wat er wat de Partij voor de Dieren betreft in Alkmaar zou moeten gebeuren is wat Jan Terlouw eerder ook al aangaf: Sluit een klimaatakkoord waar zo veel mogelijk partijen aan meedoen. Een akkoord met heldere, specifieke, meetbare doelen waar op afgerekend kan worden. De rest van de onderwerpen wordt een vrije kwestie, waar steeds een meerderheid van wisselende samenstelling voor gezocht moet worden. Een ontwikkeling die het democratische proces alleen maar ten goede komt. Dat is pas verfrissend!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Schoonmaakactie Geestersingel

Onze twee raadsleden Kitty van Dam en Janine Visser hebben gister samen met enkele leden van de werkgroep Alkmaar in het kade...

Lees verder

Motie Die ballon gaat niet op

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei hebben wij samen met Groen Links een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om ...

Lees verder