Motie Die ballon gaat niet op


14 mei 2018

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei hebben wij samen met Groen Links een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om in de AVP een verbodsbepaling op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten. Medeondertekenaars waren SPA, PvdA, BAS, Leefbaar Alkmaar en de ChristenUnie.

Fractievoorzitter Janine Visser hield het volgende betoog:

"Het oplaten van ballonnen is zeer milieu- en dieronvriendelijk. Of ze nu van natuurlatex of van plastic zijn, met of zonder touwtje of ventiel, ballonnen zijn in wezen niets meer of minder dan een vorm van afvaldumping via de lucht. Opgelaten ballonnen komen namelijk ook altijd weer ergens neer. Op straat, in het water, op stranden, in de zee en in natuurgebieden vaak tot ver over onze landsgrenzen heen. In 2007 lag na Koninginnedag de kust van Normandiƫ bezaaid met oranje ballonnen uit Nederland. Dat is 800 km hiervandaan.

Dieren zien het verschil niet tussen stukken ballon en natuurlijke voedselbronnen, ze eten ze gewoon op. De ballonresten komen in hun maag terecht en zijn onverteerbaar. Schildpadden, vogels en zeezoogdieren vinden op deze manier een treurig einde. Wanneer de resten het maag-/darmstelsel blokkeren, zullen de dieren een pijnlijke hongerdood sterven. Zo is menig Noordse stormvogel al aan zijn eind gekomen. Met zijn magen vol troep. Onze troep. Overigens zijn de ballontouwtjes net zo erg. De lintjes kunnen vast komen te zitten om de snavel of bek of om de nek van nieuwsgierige dieren die als gevolg daarvan een langzame akelige dood sterven door verstikking, verstrikking en/of verhongering. Door ballonnen niet meer in het milieu los te laten kan veel dierenleed worden voorkomen.

Er wordt wel gezegd dat biologisch afbreekbare ballonnen uit elkaar spatten en in vele kleine stukjes neerkomen op de aarde. Het probleem met deze ballonnen is echter dat vertering van de resten zo lang duurt, dat een dier alsnog een stuk ballon kan opeten en net zo goed een verstopping kan krijgen. En je zit nog steeds met die touwtjes.

Het is uiteraard niet de bedoeling om afbreuk te doen aan feestelijke gelegenheden. Er zijn echter legio alternatieven voor ballonnen die net zo feestelijk zijn, zonder dat daarbij schade voor dieren en natuur kan ontstaan. Zo kun je bijvoorbeeld een lampionnen optocht houden, ballonfiguren maken, bellenblazen, plantbare confetti gooien, etc., etc.

In de gemeente is regelgeving vastgelegd om de stad leefbaar te houden. Een deel van die regels zijn terug te vinden in de APV.

Met de kennis van nu en de bestaande alternatieven is het naar het oordeel van de Partij voor de Dieren echt niet meer van deze tijd om ballonnen op of los te laten. Wij pleiten daarom middels deze motie voor het in de APV opnemen van een algeheel verbod voor het oplaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten.

Daarmee volgen wij de lijn van de op 9 december 2014 door de tweede kamer aangenomen motie om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. In steeds meer gemeenten wordt hier in breed gedragen moties gehoor aan gegeven. Het zou heel mooi zijn als Alkmaar aan dit lijstje kan worden toegevoegd."

De motie is helaas verworpen met 19 stemmen tegen en 18 voor. D66, CDA, VVD en OPA stemden tegen.

Daar laten wij ons echter niet door ontmoedigen. We blijven ons onvermoeibaar inzetten voor mens, dier, natuur en milieu.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Opinie: Raadsbreed klimaatakkoord is pas echt verfrissend

De coalitieonderhandelingen tussen OPA, GL, VVD en CDA zijn gestrand. Er lijken nu twee vervolgtrajecten te ontstaan. Aan d...

Lees verder

Alkmaar Pride 2018

Afgelopen zaterdag voeren wij samen met een aantal leden van PINK Noord-Holland mee met de grachtenparade van de Alkmaar Prid...

Lees verder