Vier jaar gemeen­teraad Alkmaar


We blijven knokken voor onze idealen!

6 maart 2022

Onze eerste raadsperiode zit er bijna op. Een mooi moment om terug te blikken en stil te staan bij onze successen van de afgelopen vier jaar, waarin we hebben geknokt voor mensen, dieren en de natuur. Kersvers in de raad was ons eerste wapenfeit de steun aan en het behoud van de Hortus, een bijzondere plek in Alkmaar waar de grootste collectie geneeskrachtige planten in Nederland wordt gekoesterd. Tot op de dag van vandaag komen we er graag; het is een groene oase in de stad met een ongekende biodiversiteit. Een paar maanden later pleitten we – met succes –om vuurwerkshows bij Alkmaarse evenementen die betaald en/of georganiseerd worden door de gemeente te vervangen door lasershows.

We vinden vuurwerk niet meer van deze tijd; mensen en dieren hebben er enorm last van en de gevolgen voor het milieu zijn groot. Ons volgende wapenfeit was de financiële steun die werd toegezegd aan dierenartsen bij de behandeling van wilde dieren en zwerfdieren. We hadden het college gevraagd om een regeling te treffen zodat dierenartsen niet zelf opdraaien voor de kosten van het behandelen van wilde dieren en zwerfdieren die bij hen gebracht worden. Een maand later werd onze motie over Tiny Forests aangenomen. Alkmaar werd partnergemeente van dit IVN-project en zegde toe om vier kleine stadsbossen te realiseren. Toen in 2020 de antiracisme- en antidiscriminatie-protesten uitbraken, vroegen we de gemeenteraad om breed opgezette gemeentegesprekken te organiseren in Alkmaar en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de ontwikkeling van beleid om discriminatie en racisme tegen te gaan.

We hebben meerdere aaneengesloten jaren kritische vragen gesteld over wantoestanden in de JeugdzorgPlus. Niet alleen de aanbesteding daarvan, maar ook de uitvoering vonden we zorgwekkend. We hebben meermaals gepleit voor een onafhankelijk onderzoek, in de wetenschap dat ook in andere gemeenten in Noord-Holland die zorg bestond. Helaas werden beide verzoeken verworpen. Onze motie om als gemeente met respect voor de natuur te investeren kon wél op brede steun rekenen. Net als de motie om te onderzoeken waar in onze gemeente weer klassieke landschapselementen zoals heggen en houtwallen terug kunnen komen. Tot halverwege de vorige eeuw zag je die overal, maar door ruilverkaveling en de populariteit van prikkeldraad gingen ze massaal op de schop. Een groot gemis voor het landschap én voor de biodiversiteit vinden wij. En daar was de hele raad het mee eens.

Onze eerste motie dit jaar ging over de wooncrisis. We pleitten ervoor om gemeentelijke grond en vastgoed niet af te stoten, maar om te kijken of en hoe die locaties ontwikkeld kunnen worden tot betaalbare woningen. En ook die motie kon rekenen om brede steun.
Natuurlijk zijn er de afgelopen vier jaar verzoeken, moties en vragen geweest waar weinig of niets mee is gedaan. Recent nog onze motie over het recht op schone lucht. Maar de Partij voor de Dieren is naast een partij die geen concessies doet, ook een partij van de lange adem. We blijven knokken voor onze idealen en doen geen water bij de wijn.

En voor wie nog steeds denkt dat wij ons maar met 1 ding bezig houden zie je in onderstaande video een overzicht van de onderwerpen die we de afgelopen 4 jaar besproken hebben.

Gerelateerd nieuws

Wij staan voor een inclusieve samenleving

De Partij voor de Dieren staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en zic...

Lees verder

Geen uitbreiding tot megastal in Oterleek

De gemeente Alkmaar heeft een ontwerp omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een melkveehouderij van 95 naar 37...

Lees verder