Geen uitbreiding tot megastal in Oterleek


We hebben schrif­te­lijke vragen gesteld

11 maart 2022

De gemeente Alkmaar heeft een ontwerp omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een melkveehouderij van 95 naar 375 melkkoeien in Oterleek. Dat gaat om een verviervoudiging. Daarbovenop wordt ook nog een aantal van 200 ‘stuks vrouwelijk jongvee tot twee jaar’ gehouden.

Hoewel de ammoniakemissie met deze uitbreiding niet boven de door de provincie in 2014(!) reeds vergunde emissie komt, vinden wij dit in het licht van de huidige stikstofcrisis een onbegrijpelijke beslissing! Als je tot het einde der tijden intern blijft salderen op basis van de latente ruimte uit een oude vergunning blijft het dweilen met de kraan open.
Ook minister van der Wal (Natuur en Stikstof) zegt: “Als we hele oude vergunningen gaan afstoffen en die ruimte inzetten, dan doen we niks voor de natuur. Dat noem ik de randjes opzoeken. Die tijd is voorbij.”

Wij hebben dan ook een aantal pittige vragen gesteld aan het college.

In deze tijd moet de veestapel juist krimpen en niet groeien. Daarnaast ligt deze stal in de buurt van het natuurgebied ‘Eilandspolder’ dat al erg te lijden heeft onder de stikstofemissies. De toegenomen stikstofdepositie van deze megastal kan dit mooie natuurgebied echt niet gebruiken! Het is absurd om als overheid te investeren in energietransitie, klimaat en inkrimping van de veestapel. En vervolgens ontwikkelingen toe te laten die dat volledig tenietdoen.

Natuurlijk moet boeren wel een perspectief geboden worden. Een perspectief dat goed is voor mens, dier, natuur en klimaat. Schaalvergroting is – al heel lang – niet de oplossing. Niet voor boeren en niet voor het klimaat. Wij zien liever biologisch dynamische boerderijen waarbij samenwerken met de natuur en dierenwelzijn prioriteit hebben.

Gerelateerd nieuws

Vier jaar gemeenteraad Alkmaar

Onze eerste raadsperiode zit er bijna op. Een mooi moment om terug te blikken en stil te staan bij onze successen van de afge...

Lees verder

Kiezers bedankt!

Dankzij wekenlang onvermoeibaar campagnevoeren Is het aantal Alkmaarders dat bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de...

Lees verder