Beanca de Goede


Frac­tie­me­de­werker

Sinds 2019 is Beanca actief voor de Partij voor de Dieren in Alkmaar; eerst bij de werkgroep, vervolgens bij de fractie. Als communicatie specialist houdt ze zich in het dagelijkse leven onder andere bezig met duurzaamheid, mensenrechten en voedsel(transitie). Die onderwerpen gaan haar dicht bij huis ook aan het hart.

“Ik wil graag dat Alkmaar een groenere, maar ook socialere stad wordt, waar ruimte is voor natuur, waar oog is voor dierenwelzijn, waar inwoners gelijke kansen hebben en verduurzaming met enthousiasme omarmd wordt. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het ons leven zo veel mooier, leuker en betekenisvoller kan maken!”