Schrif­te­lijke vragen over show met Super Cars


Indiendatum: okt. 2018

Inleiding

Wij hebben signalen gekregen van inwoners van Alkmaar dat de show met snelle auto’s van zondag 14 oktober voor nogal wat overlast heeft gezorgd. Kennelijk was er een oproep op Facebook geweest waardoor het evenement uitmondde in een soort mini Project X: een enorme toeloop van mensen met nogal lawaaiige motoren.

Vragen

  1. Was u er van op de hoogte dat dit evenement zou plaatsvinden? Is hier een vergunning voor afgegeven?
  2. Had men de ontstane verkeersopstopping niet op voorhand al kunnen zien aankomen?
  3. Zou er ook bij een dergelijke evenement niet gewoon gehandhaafd moeten worden als er verkeersovertredingen, zoals het ontbreken van een geluiddemper op de uitlaat, geconstateerd worden?
  4. Kent u het onderzoek van Milieudefensie naar de wettelijke regels voor luchtkwaliteit?1
  5. Wat vindt u van de constatering van de gezondheidsraad dat er jaarlijks 12.000 mensen overlijden door luchtvervuiling (fijnstof, nox en ozon)?
  6. Begrijpt u onze zorgen dat de extra hoeveelheid uitlaatgassen veroorzaakt door dit evenement (de Super Cars, de verkeersopstopping, de motorvoertuigen van de bezoekers) voor een extra aanslag op de gezondheid van de Alkmaarse burgers heeft gezorgd? Indien nee, waarom niet?
  7. Bent u het met ons eens dat een dergelijk evenement vol ronkende motoren geen visitekaartje is voor een gemeente die er naar streeft om een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente te worden, zoals verwoord onder het kopje maatschappelijk effect bij Programma 5 Duurzaamheid? Indien ja, wilt u hier dan ook de consequentie aan verbinden dat er voor een dergelijk evenement geen vergunning meer wordt afgegeven? Indien nee, waarom niet?

1 https://milieudefensie.nl/actueel/welke-gezondheidsrisicos-door-luchtvervuiling-accepteren-we

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 8 nov. 2018

  1. Nee, wij waren niet op de hoogte van deze activiteit en naar onze mening was dat ook niet noodzakelijk.

Het college acht naar aanleiding van het antwoord op vraag 1 de beantwoording van de overige vragen niet relevant.