Paar­den­kas­tanjes in de Nassaulaan


Raads­ver­ga­dering 13-12-2018

13 december 2018

Gesteld wordt:

De paardenkastanjes in de Nassaulaan dienen geveld te worden vanwege:

  1. A. Vergevorderde bloedingsziekte en
  2. B. Aantasting door de tonderzwam.

Ook wordt er melding gemaakt van veel

  1. C. Dood hout/afgestorven takken in de kroon en
  2. D. Dat zij daarom een gevaar vormen voor de omgeving.
  1. A. Ze zijn zeker aangetast door de bloedingsziekte, maar niet in dezelfde mate.

B. De aantasting/aanwezigheid van de tonderzwam is slechts op een aantal bomen (3-4?) waar te nemen. De aantasting veroorzaakt tak- en stambreuk, maar daar is niets van te zien/gebleken (recent, afgelopen zaterdag).

C. Van afgestorven takken is nagenoeg geen sprake op een enkele dunne en een heel oude dikke tak na. In zijn geheel hebben de kastanjes genoeg kracht gevonden om weer geheel in knop te staan voor het volgende seizoen en zijn ze in dat opzicht vitaal genoeg.

D. Als de conditie van de bomen zo slecht is dat er gevaar voor de omgeving is, het gaat immers om enorme takken:

Waarom staan er dan gewoon geparkeerde auto’s onder?

Waarom is de weg niet afgesloten?

Ook zijn ze op een ouderwetse wijze geborgd (in de boom geschroefd!) wat aangeeft dat de ingreep (het aanbrengen van de borglijnen) al lang geleden heeft plaats gevonden.

Waarom worden de staalkabels die de takken moeten zekeren dan gecontroleerd noch onderhouden: sommigen staan strak (mag niet), enkelen zijn gebroken en allen zijn roestig (?!?)

Oude aangetaste bomen in hun laatste fase werpen de takken die ze niet meer kunnen onderhouden af en kunnen dan in een meer gedrongen uitvoering nog heel oud worden. Die takken hebben zij gelukkig nog niet afgeworpen, dus de mogelijkheid van het innemen van de kroon staat nog open, zodat het gevaar voor de omgeving op die manier afneemt.

De kans om deze bomen te redden moet goed bekeken worden. Want er wordt dan wel aan herplant gedaan, de ervaring leert dat die bomen, langs wegen in steden, na 30 tot 60 jaar óók weer vervangen worden. En dat er dus geen aanwas van monumentale bomen is, maar dat elke kap krimp betekent.

Vragen genoeg voor een second opinion?

Interessant voor jou

Algemene Beschouwingen begroting 2019

Lees verder

Trefpuntkerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer