Motie: Alkmaar laat niemand vallen


28 september 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 29 september 2022

Constaterende dat:

 • Door diverse oorzaken de Nederlandse economie de hoogste inflatie meemaakt sinds de Tweede Werelddoorlog; [1]
 • De piek van de inflatie pas eind 2022 wordt verwacht, gevolgd door een recessie begin 2023 (met gevolgen zoals een stijgende werkloosheid); [2]
 • Deze alarmerende ontwikkelingen huishoudens en inwoners in een zeer moeilijke positie brengen met armoede als gevolg; [3]
 • De regering specifieke groepen inwoners (deels) probeert te ontlasten met een eenmalige energietoeslag en tijdens Prinsjesdag aangekondigde maatregelen; [4]
 • Verdere ontlastende maatregelen vanuit de regering pas vanaf 1-1-2023 geldig zijn; [5]

Overwegende dat:

 • Diverse maatschappelijke organisaties en (nuts)bedrijven waarschuwen dat ze de komende periode een schuldenexplosie verwachten; [6][7]
 • Deze schuldencrisis een domino-effect kan hebben waarbij schulden leiden tot werkloosheid, relatiebreuken, dakloosheid en verdere maatschappelijke problemen;
 • Het voorkomen van schuldenproblematiek voor de gemeente efficiënter en goedkoper is dan een schuldhulptraject achteraf;
 • Onze gemeente deze situatie niet kan oplossen, maar wel een belangrijke rol kan spelen bij het garanderen van bestaanszekerheid voor minima:
 • De plannen van het kabinet met betrekking tot een energietoeslag en een ‘prijsplafond’ welkom zijn, maar vooralsnog uitgewerkt moeten worden en dus onduidelijkheid met zich meebrengen; [8]

Verzoekt het college om:

 1. Op de kortst mogelijke termijn al het mogelijke te doen om Alkmaarders, die in aanmerking komen voor landelijke en gemeentelijke regelingen actief te informeren over bestaande en nieuwe regelingen, hierbij rekening houdend met anderstalige en laaggeletterde inwoners.
 2. Vóór het kerstreces, eind maart 2023 en vóór het zomerreces 2023 de raad te informeren met een memo waarin de belangrijkste uitkomsten hiervan worden samengevat.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:

[1] Per augustus 2022 is de inflatie in Nederland 12 procent, hoogste cijfer ooit gemeten https://nos.nl/artikel/2443478-hoogste-inflatie-ooit-12-procent-in-augustus

[2] https://www.rabobank.nl/kennis/d011303098-nederlandse-economie-nadert-kantelpunt-hoge-inflatie-veroorzaakt-krimp

[3] https://www.ad.nl/politiek/koopkracht-historisch-hard-onderuit-armoede-neemt-toe~aa57610d/

[4] Voor energietoeslag een inkomen minder dan 120% van bijstandsnorm gehanteerd https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-inkomens. Verder wil het kabinet een prijsplafonds voor energie en het kindgebonden budget wordt verhoogd. https://nos.nl/collectie/13915...

[5] Kabinet heeft per 1-1-2023 een 10% verhoging van minimumloon aangekondigd. https://nos.nl/artikel/2442714-minimumloon-volgend-jaar-10-procent-omhoog-dit-jaar-geen-koopkrachtreparatie

[6] Woningcorporaties, energiebedrijven en diverse gemeenten waarschuwen voor een aanstaande schuldenexplosie van huishoudens. https://fd.nl/economie/1450804/schuldenexplosie-huishoudens-aanstaande-waarschuwen-steden-en-corporaties

[7] Organisaties in de schuldhulpverlening maken zich zorgen om mensen met een regeling die door hun gestegen energierekening opnieuw in de financiële problemen komen. Als je in een schuldhulpregeling zit, moeten je inkomsten en uitgaven op orde zijn, zodat er geld overblijft om je schuld af te betalen. Maar dit dreigt nu voor mensen in zo'n regeling niet meer te lukken, doordat ze steeds meer kwijt zijn aan energie. https://nos.nl/artikel/2443084-mensen-dreigen-uit-schuldhulpregeling-te-vallen-door-hoge-energierekening

[8] Er is nog onduidelijkheid over de toepassing van prijsplafond energie. Mensen die afhankelijk zijn van energie-intensieve middelen (chronisch zieke mensen) of mensen die in slecht geïsoleerde woningen wonen kunnen buiten boot vallen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5335027/tweede-kamer-ruimhartig-prijsplafond-energie-ook-voor-verduurzaamde


Status

Aangenomen

Voor

SP, FvD, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, CDA, OPA

Tegen

D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Geestmerambacht: Gezellig, duurzaam en schoon

Lees verder

Motie: Rolstoel-plus woning in Highlands

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer