Motie: Alkmaar roept klimaat­crisis uit


24 november 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 24 november 2022

Constaterende dat:

  • Klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt voor voedsel- en watervoorziening, veiligheid van de leefomgeving, geopolitieke stabiliteit en welvaart;
  • Klimaatverandering inmiddels een crisis is en actie vergt van alle (lokale) overheden;
  • De opgetelde ambities van overheden tot nu toe uitkomen op een scenario dat de Aarde meer dan 2 graden opwarmt, met zeer ernstige gevolgen, en dus meer (concrete) actie nodig is; [1]
  • De klimaatambities van de Nederlandse overheid groot zijn, maar met bestaand beleid niet haalbaar zijn; [2]

Overwegende dat:

  • Het uitroepen van de klimaatcrisis een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren zodat de opwarming van de Aarde beperkt blijft;
  • Het uitroepen van de klimaatcrisis de urgentie aangeeft richting de beleidsmakers en helpt bij het creëren van draagvlak voor noodzakelijk lokaal beleid;
  • Het college in de aanstaande periode met nieuw beleid (Agenda Duurzaam Alkmaar) naar de raad komt;

Spreekt uit:
De klimaatcrisis uit te roepen namens Gemeente Alkmaar;

Verzoekt het college om:

  • Deze uitspraak van de Alkmaarse raad als leidraad te gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van Agenda Duurzaam Alkmaar;


En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

[1] Het IPCC rapport van april 2022 laat zien dat het doel van het klimaatakkoord van Parijs - het streven om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden - buiten zicht raakt, tenzij landen gezamenlijk meer ambitie tonen en onmiddellijk in actie komen.

[2] Het jaarlijkse rapport ‘Klimaat- en Energieverkenning’ van Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat er veel gebeurt om klimaatverandering tegen te gaan, toch is het nog te weinig om de klimaatdoelen in Nederland te halen. Bron: NOS en PBL

Ondertekend door:

Partij voor de Dieren
Kıvılcım Pınar

D66
Simone Meijnen

PvdA
David Rubio Borrajo

CU
Ronald van Veen

GL
Roy Seignette

SP
Rigo WijdoogenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP

Tegen

FvD, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA