Motie: Geen kind met honger in de klas


31 oktober 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 31 oktober 2022

Constaterende dat

 • Er ’s morgens, ook in Alkmaar, kinderen met honger naar school gaan; [1]
 • De meeste kinderen te weinig groente en fruit eten; [2]
 • Een gezond voedingspatroon tot betere schoolprestaties leidt; [3]
 • Een ongezond voedingspatroon vaker voorkomt bij huishoudens met lagere sociaaleconomische status en dit in kansenongelijkheid resulteert; [4]
 • In het coalitieakkoord over ontbijt op school wordt gesproken; [5]

Overwegende dat

 • De scholen hun voorkeur aan een lunch op school geven i.p.v. ontbijt; [6]
 • Gezonde schoollunches schoolprestaties aantoonbaar kunnen verbeteren, overgewicht kunnen voorkomen en kansenongelijkheid helpt verminderen;
 • Er al initiatieven in Alkmaar worden opgepakt die voor een klein bedrag een gezonde schoollunch kunnen verzorgen; [7]
 • Gezonde schoollunches de werkdruk en kosten van scholen nauwelijks verhogen;
 • Het aanbieden van een gezonde schoollunch (in combinatie met meer bewegen) bewezen effectief is; [8]

Vraagt het college

 • Te onderzoeken hoe de gemeente zo snel mogelijk kan faciliteren dat Alkmaarse kinderen op een gezonde lunch op school kunnen rekenen door;
 • Bij dit onderzoek met de reeds bestaande collegeplannen en (lokale) initiatieven rekening te houden;
 • In overleg te gaan met de Alkmaarse schoolbesturen van het primair onderwijs en hen te betrekken;

  En gaat over tot de orde van de dag.


  Toelichting:

  [1] Steeds vaker komen kinderen met een lege lunchtrommel naar school. Dit omdat hun ouders de rekeningen en boodschappen niet meer kunnen betalen.
  https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/dddc019d-c4ed-4c98-8228-21e9d28eb20b/steeds-vaker-komen-kinderen-met-een-lege-lunchtrommel-naar-school-met-honger-kan-je-niet-leren

  [2] Sinds jaren eten kinderen niet voldoende groente en fruit. Zie gegevens van CBS https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83021NED/table?ts=1590394976519

  [3] Onderzoek laat zien dat gezonde voeding beter is voor schoolprestaties https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/artikelen/gezonde-voeding-beter-voor-schoolprestaties#

  [4] Volgens Nederlands Jeugdinstituut hebben families met lagere sociaaleconomische status lopen meer risico voor overgewicht en gerelateerde aandoeningen door ongezond voedingspatroon. https://www.nji.nl/overgewicht/risicofactoren

  [5] Het Alkmaars Coalitieakkoord 2022-2026, pagina 10 https://www.alkmaar.nl/wp-content/uploads/2022/07/22219-Coalitieakkoord_003-WSAG.pdf

  [6] Onderzoek van Wageningen Universiteit laat zien dat veel scholen hun voorkeur geven aan een lunch op school ipv ontbijt. https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/food-biobased-research/show-fbr/kinderen-eten-gezonder-door-aanbieden-van-gezonde-lunch-op-school.htm

  [7] TommyTomato is bijvoorbeeld een van die initiatieven in Alkmaar die voor een gezonde schoollunch zorgen https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/

  [8] Het project ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ is een gezamenlijk initiatief van diverse gemeenten in (Zuid) Limburg samen met GGD, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg. Het project loopt sinds tijdje en de resultaten zijn zeer positief. https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, D66, SPA, OPA, FvD

  Tegen

  GroenLinks, PvdA, SP, VVD, CDA, LeefbaarAlkmaar, BAS, ChristenUnie