Amen­dement: ADA; tekst verlies biodi­ver­siteit


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Voorgesteld Besluit:

  1. Het beleid en de uitvoering van de ambities op het gebied van duurzaamheid een extra impuls te geven en daartoe de Agenda Duurzaam Alkmaar vast te stellen in te stemmen met het raadsvoorstel Agenda Duurzaam Alkmaar;

Te wijzigen:

Besluit:

  1. Het beleid en de uitvoering van de ambities op het gebied van duurzaamheid een extra impuls te geven en daartoe de Agenda Duurzaam Alkmaar vast te stellen in te stemmen met het raadsvoorstel Agenda Duurzaam Alkmaar, met inachtneming van de volgende wijziging in “Agenda Duurzaam Alkmaar”, op bladzijde 3, bij ‘1. Inleiding, eerste regel’:

    “Het tegengaan van klimaatverandering is een van de grootste mondiale uitdagingen van de 21ste eeuw.”

    Te wijzigen in:

    “Het tegengaan van klimaatverandering én de bijbehorende verlies van biodiversiteit is de grootste mondiale uitdaging van de 21ste eeuw.”


Toelichting:

De klimaatverandering – eigenlijk de opwarming van de aarde – heeft ongekende effecten op onze planeet. Het is inderdaad de grootste uitdaging, want bijna alle andere uitdagingen zijn afhankelijk van de klimaatverandering. Uiteindelijk hoef je over je baan geen zorgen te maken als je weet dat de aarde binnenkort onleefbaar wordt. Maar deze uitdaging heeft ook een tweelingbroer en dat is de instorting van biodiversiteit. De ecosystemen op onze planeet zijn afhankelijk van elkaar, houden elkaar in balans en onze voedselprocessen zijn ervan zeer afhankelijk. Daarom is het tegengaan van beide klimaatverandering én instorting van biodiversiteit tegelijk de grootste uitdaging van de 21ste eeuw.

Daarnaast als we naar de volgende alinea ‘Ambitie’ kijken zien we dat er een extra nadruk is gelegd op de biodiversiteit. Daarom is het ook verstandig om beide teksten gelijk te trekken.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

D66, VVD, CDA, OPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, SPA, ChristenUnie, FvD