Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Duurzaam happen


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

  • Een van de thema’s van Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA) over de verduurzaming van eigen organisatie gaat;
  • Een van de grootste winsten omtrent duurzaamheid en het verminderen van het milieu- impact, door onze borden, namelijk door het verminderen van vleesconsumptie gaat; [1]
  • Tijdens de productiecyclus van (bvb) rundvlees, naast uitstoot van broeikasgassen er ook grote hoeveelheden water wordt gebruikt; [2]
  • Door diverse redenen steeds meer mensen voor een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon kiezen; [3]

Overwegende dat:

  • Door de norm in de gemeentelijke catering van vlees als standaard, naar vegetarische producten als standaard om te draaien, onze gemeentelijke organisatie bij het halen van eigen duurzaamheidsdoelen significante winst kan boeken;
  • Door het omdraaien van deze norm onze gemeente ook nog het goed voorbeeld kan geven;
  • Door het toepassen van het bekende ‘carnivoor geef het door’-principe de keuzevrijheid van vlees-/viseters ook beschermd kan worden;

Verzoekt het college om:

  1. Tijdens de door onze gemeente georganiseerde bijeenkomsten en andere gelegenheden met catering standaard vegetarische gerechten te serveren;
  2. De keuzevrijheid van vlees-/viseters te waarborgen door hen de mogelijkheid te bieden om hun dieetwensen (zoals het eten van vlees/vis) van tevoren door te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen/Opmerkingen:

[1] Milieucentraal: Klimaatklappers eten en drinken
[2]
Vlees.nl: footprint water
[3] Vegetariers.nl factsheet


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, BAS, LeefbaarAlkmaar, OPA, CDA, ChristenUnie, SP, FvD, SPA

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar; Accusysteem voor gemeentelijke wagenpark

Lees verder

Amendement: ADA; tekst verlies biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer