Amen­dement: Armoe­de­beleid tot 150%


2 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 28 september 2023

Voorgesteld Besluit:

het beleidskader Armoedebeleid en Schuldhulpverlening vast te stellen.

Te wijzigen in:

Besluit:

het beleidskader Armoedebeleid en Schuldhulpverlening vast te stellen, met dien verstande dat in het beleidskader overal ‘120%’ wordt vervangen door ‘150%’.

TOELICHTING

Het beleidskader armoedebeleid en schuldhulpverlening is vernieuwd op basis van diverse evaluaties. De laatste van die evaluaties is gedaan in september 2021. Op dat moment zat Nederland nog midden in de corona-pandemie waar de economische impact nog door bleef groeien en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog niet gestart. Na 2021 is de grote inflatie gestart, waardoor de groep werkende armen is gegroeid: “mensen die met een of twee banen toch niet genoeg verdienen om in hun onderhoud te voorzien.”1 Er zijn ook mensen met meer dan 120% van het sociaal minimum die niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Die werkende armen worden niet bereikt door het armoedebeleid tot 120% te beperken en in die zin is het armoedebeleid ontoereikend. Om die reden verandert dit amendement het beleid zodanig, dat mensen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum onder het beleid vallen.

Mede-ondertekent door:

SP, Groenlinks, PvdA, Leefbaar Alkmaar en de Christen Unie.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, SP, ChristenUnie

Tegen

D66, CDA, VVD, FvD, SPA, BAS, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Keti Koti Alkmaar structureel maken

Lees verder

Motie: Armoedebeleid Dierenartskosten Minima

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer