Motie: Armoe­de­beleid Dieren­arts­kosten Minima


Dieren lijden ook onder armoede

2 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 28 september 2023

  • Een huisdier tegen eenzaamheid, stress en depressiviteit helpt, onvoorwaardelijke liefde geeft en in moeilijke tijden steun biedt;

Constaterende dat:

  • Een groeiende groep huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) moeite met rondkomen hebben;
  • Soms de huisdieren ook leden van deze huishoudens zijn;

Overwegende dat:

  • Een keuze te moeten maken tussen het eten voor je kinderen en voer voor je huisdier aan niemand gegund is;
  • Er in Nederland diverse gemeenten zijn die minima door verschillende vormen van regelingen bij een bezoek aan de dierenarts ondersteunen; [1]

Verzoekt het college om:

  1. Te verkennen hoe de gemeente met een regeling de dierenartskosten via de Alkmaarpas voor minimagezinnen (deels) kan vergoeden.
  2. De resultaten van deze verkenning vóór 1-4-2024 met de raad te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] Er zijn meerdere gemeenten in Nederland die een vergoedingsregeling hebben voor minima bij de dierenartskosten.
Zoals:
Almere
Amsterdam

Arnhem
Leiden
Groningen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, SP, ChristenUnie

Tegen

D66, VVD, OPA, SPA, BAS, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement: Armoedebeleid tot 150%

Lees verder

Motie: Inlevingsvermogen bij armoedebeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer