Keti Koti Alkmaar struc­tureel maken


4 juli 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 03 juli 2023

Constaterende dat:

• In Alkmaar afgelopen jaar m.b.t. verbinding en inclusiviteit waardevolle initiatieven en activiteiten plaats hebben gevonden en deze periode afgelopen zaterdag op 1 juli 2023, met de allereerste viering van Keti Koti (verbroken ketenen) in het park “De Oude Kwekerij” bekroond is; [1]

• Op 13 december 2022 het college heeft toegezegd op vragen van de PvdA dat maatschappelijke organisaties aangespoord worden om Keti Koti te vieren en dat dit geresulteerd heeft in hetgeen succesvol afgelopen zaterdag is gevierd; [2]

• De werkgroep Keti Koti Alkmaar, zonder een subsidie te ontvangen en wel met de ondersteuning van antidiscriminatiebureau Art.1 NHN het programma van Keti Koti voor Alkmaar voorbereid en uitgevoerd heeft; [3]

• De werkgroep de intentie en de motivatie heeft om met de organisatie van Keti Koti viering in 2024 en de jaren erna door te gaan én daarin àlle Alkmaarders met Surinaamse roots, zoals Hindoestaanse en Javaanse, erbij te betrekken; [3]

• Een bedrag van ruim €50.000, vanuit het programma “2.7 Vitaliteit/Diversiteit” in de begroting van 2022 over is gebleven; [4]

Overwegende dat:

• De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij aan het bestrijden van discriminatie en racisme bijdraagt;

• Het coalitieprogramma Vertrouwen in Alkmaar het zeer terecht noemt dat “in Alkmaar iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich thuis moet kunnen voelen”; [5]

Verzoekt het college om:

1. In een faciliterende en samenwerkende houding met de Werkgroep Keti Koti Alkmaar en Art.1 NHN in gesprek te gaan om samen te onderzoeken hoe Keti Koti in Alkmaar structureel gevierd kan worden;

Toelichting:

[1] https://www.alkmaar.nl/pers/1-...
[2] https://alkmaar.raadsinformati...
[3] Op basis van ons gesprek met de werkgroep Keti Koti Alkmaar. Het programma was als volgt:
http://ketikotialkmaar.nl/prog...
[4] https://alkmaar.raadsinformati... + Boekwerk Jaarstukken 2022, pagina 26 (onderaan)
[5] Coalitieakkoord Vertrouwen in Alkmaar – Verschil mag er zijn pagina 33, 8.3 Diversiteit en Inclusiviteit


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD

Tegen

FvD, BAS, OPA