Amen­dement: Mobieltje gaat vier jaar mee.


26 oktober 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 oktober 2022,

Voorgesteld Besluit:

……

VII. Kennis te nemen van de investeringsplanning 2024-2037.

Te wijzigen met:

Besluit:

VII. Kennis te nemen van de investeringsplanning 2024-2037, met dien verstande dat pagina 13 van ‘Bijlage 1 MIP 2023-2037 – Toelichting investeringen 2024 – 2037, het onderdeel ‘Vervanging telefonie’ als volgt wordt gewijzigd:

Oude tekst:

Bedrag

€218.000 per 3 jaar

Jaar

2025; 2028; 2031, 2034, 2037

Grondslag

Meerjaren Investeringsprogramma 2023-2037, raadsbesluit d.d. 27-10-2022

Nieuwe tekst:

Bedrag

€218.000 per 4 jaar

Jaar

2026; 2030; 2034

Grondslag

Meerjaren Investeringsprogramma 2023-2037, raadsbesluit d.d. 27-10-2022

én

in ‘Bijlage 2 MIP 2023-2037 - Totaaloverzicht Meerjaren investeringsprogramma 2023-2037’ op bladzijde 3, in programma ‘6 Financiën’ onder ‘6.1. Overzicht overhead’, regel ‘6.1.E Vervanging telefonie’ als volgt wordt gewijzigd:

Oude tekst:

 • Tijd: 3
 • 2023:
 • 2024:
 • 2025: 218
 • 2026:
 • 2027:
 • 2028: 218
 • 2029:
 • 2030:
 • 2031: 218
 • 2032:
 • 2033:
 • 2034: 218
 • 2035:
 • 2036:
 • 2037: 218
 • Totaal: 1090

Nieuwe tekst:

 • Tijd: 4
 • 2023:
 • 2024:
 • 2025:
 • 2026: 218
 • 2027:
 • 2028:
 • 2029:
 • 2030: 218
 • 2031:
 • 2032:
 • 2033:
 • 2034: 218
 • 2035:
 • 2036:
 • 2037:
 • Totaal: 654


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Bij viering 450 jaar Ontzet geen subsidies voor vermaak met dieren.

Lees verder

Motie: Geen kind met honger in de klas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer