Motie: Bij viering 450 jaar Ontzet geen subsidies voor vermaak met dieren.


26 oktober 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 oktober 2022.

Constaterende dat:

  • Alkmaar in 2023 450 jaar Alkmaar Ontzet gaat vieren;
  • Met het raadsvoorstel “Subsidieplafond voor de regeling ‘Nadere regels Subsidie Alkmaar Ontzet 450 jaar’” regels over de behandeling van subsidieaanvragen voor de activiteiten tijdens de viering vastgesteld worden;
  • Het vaststellen van deze regels een collegebevoegdheid is maar het mogelijk is de wensen van de raad mee te nemen;

Overwegende dat:

  • Het vanzelfsprekend is om alleen de activiteiten te subsidiëren die bij mensen, dieren, natuur en milieu geen schade, pijn en stres veroorzaken;
  • Het blootstellen van dieren aan transport, harde geluiden of grote drukte stressvol is;
  • Gestreste dieren extra risico’s met zich meebrengen voor mensen, zoals paarden die op hol slaan [1] [2] of dieren die bijten;
  • Het gebruik van dieren voor vermaak een verkeerd educatief beeld geeft, een show geeft bijvoorbeeld aanleiding om meer (exotische) dieren als huisdier te willen gaan houden. [3]
  • Het transporteren van dieren voor vermaak onnodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, denk aan zoönose (i.e. vogelgriep[4], q-koorts) en ziektes bij de dieren zelf.
  • dit voorstel geen belemmerend effect heeft op gesubsidieerde activiteiten die plaatsvinden op een locatie waar dieren in hun ‘thuis’ omgeving verblijven, onder voorwaarde dat ze niet direct worden blootgesteld aan de festiviteiten (i.e manege, stadsboerderij).


Verzoekt het college om:

1. Subsidieaanvragen te weigeren indien deze het gebruik van dieren ter vermaak in de activiteit betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting

[1] Vrouw naar ziekenhuis door steigerend paard op eerste dag Westfriese Folklore

[2] Paard slaat op hol tijdens ringsteken in Alkmaar

[3] The Morality of the Reptile "Pet" Trade

[4] Show met kleine dieren in problemen door gasprijs en vogelgriep


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Rolstoel-plus woning in Highlands

Lees verder

Amendement: Mobieltje gaat vier jaar mee.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer