Amen­dement Opvang ook voor wilde dieren


26 november 2020

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen d.d. 26-11-2020 beraadslagende over het raadsvoorstel Beleid Dierenwelzijn 2020-2024;

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De tekst op bladzijde 3

2.1 Samenwerking voor dieren

Huisvesting dierenopvang

Dit belangrijke onderwerp op het gebied van dierenwelzijn wordt grotendeels opgepakt in regionaal verband.

Bij de opvang van dieren betreft het vooral de opvang van dieren in nood. Het gaat dan om de volgende gevallen:

- opvang van zwerfdieren

- …

Te wijzigen in

2.1 Samenwerking voor dieren

Huisvesting dierenopvang

Dit belangrijke onderwerp op het gebied van dierenwelzijn wordt grotendeels opgepakt in regionaal verband.

Bij de opvang van dieren betreft het vooral de opvang van dieren in nood. Het gaat dan om de volgende gevallen:

- opvang van zwerfdieren en wilde dieren

- …

De indieners,

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links
Ronald van Veen, Christen Unie

Toelichting:

Ook gewonde wilde dieren hebben opvang nodig.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lijst Peters, PvdA, ChristenUnie, D66

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement voorkomen dierenmishandeling en -verwaarlozing

Lees verder

Amendement Naast natuurlijke ook diervriendelijke aanpak van hinder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer