Amen­dement: Veror­dening parkeer­be­lasting 2022


28 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Voorgesteld Besluit:

“Artikel 12 Experimenteerartikel
3. Het invoeren van vergunningshouders parkeren in een nieuw gebied dient aan de volgende eisen te voldoen:
a. Voor het houden van een proef “vergunninghoudersparkeren” dient er vooraf een enquête onder de bewoners en bedrijven van het desbetreffende gebied te worden gehouden waarbij een respons van tenminste 60% van de bewoners en/of bedrijven ontvangen moet worden;

b. Uit de respons zoals aangegeven onder onderdeel a. dient tenminste 60% van de bewoners en/of bedrijven positief te reageren op het tijdelijke in te stellen regime;

c. Voor het definitief invoeren van vergunninghoudersparkeren dient een evaluatie in de vorm van een enquête plaats te vinden op grond van de voorwaarden genoemd onder a en b.”

Te wijzigen in de volgende tekst:

Artikel 12 Experimenteerartikel

“3. Het invoeren van vergunningshouders parkeren in een nieuw gebied dient aan de volgende eisen te voldoen:
a. Voor het houden van een proef “vergunninghoudersparkeren” dient er vooraf een enquête onder de bewoners en bedrijven van het desbetreffende gebied te worden gehouden waarbij een respons van tenminste 51% van de bewoners en/of bedrijven ontvangen moet worden.

b. Uit de respons zoals aangegeven onder onderdeel a. dient tenminste 51% van de bewoners en/of bedrijven positief te reageren op het tijdelijke in te stellen regime;

c. Voor het definitief invoeren van vergunninghoudersparkeren dient een evaluatie in de vorm van een enquête plaats te vinden op grond van de voorwaarden genoemd onder a en b.”


TOELICHTING

  • Uit de beantwoording van technische vragen is gebleken dat de motivering van de 60%-60% regel niet meer is te achterhalen;
  • Er is bij recente enquêtes op het Schermereiland B een overgrote meerderheid van de bewoners voor vergunning parkeren, maar doordat er “maar” 52% heeft gereageerd wordt er nu toch geen vergunninghoudersparkeren door gevoerd.
  • Uit de memo aan de raad van 16/09/21: *In gebied B (nu geen parkeerregime) heeft 52% van de mensen de enquête ingevuld. 73 Procent is voorstander van een proef. Omdat de vereiste 60% response niet is gehaald, wordt hier geen proef gehouden. • In gebied C (nu geen parkeerregiem) heeft 53% van de mensen de enquête ingevuld. 51 Procent is voorstander van een proef. Omdat de zowel de vereiste 60% response als de vereiste 60% voorstanders niet is gehaald, wordt hier geen proef gehouden. (bron: alkmaar.notubiz)
  • Iedere bewoner ontvangt een enquête en kan dus reageren, bewoners worden door herinnering brieven (zo blijkt uit technische beantwoording) zelfs nogmaals gevraagd te reageren, iedereen krijgt dus gelijke kansen dus om te reageren.
  • Binnenkort wordt opnieuw een enquête gehouden over vergunning parkeren bij de B- waarden.
  • Wij moeten als lokale overheid transparant kunnen onderbouwen waar onze percentages op gebaseerd zijn. Je zal als lokale overheid anders de schijn tegen hebben dat je geen vergunning parkeren voor eigen inwoners wil en dat zal bijdragen aan wantrouwen.
  • De helft plus 1 is een eerlijke en duidelijke meerderheid waar geen twijfel over zal ontstaan.
  • De raad nu aan zet is. De raad kan middels een amendement deze kaders namelijk zelf bepalen.


NB:
Dit amendement heeft de Partij voor de Dieren mede ingediend met GroenLinks en PvdA.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, ChristenUnie

Tegen

OPA, VVD, D66, SPA, CDA, LeefbaarAlkmaar

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Eerlijker prijs voor tweede parkeervergunning

Lees verder

Motie: Onze controlerende taak niet doorschuiven naar 2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer