Motie: Onze contro­le­rende taak niet door­schuiven naar 2026


28 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 28-10-2021;

Constaterende dat:

  • Het college in dit raadsvoorstel voorstelt om pas in het 5e jaar van de oprichting (ondernemersfonds Alkmaar) een onafhankelijke evaluatie van het fonds te doen;
  • Dit feitelijk betekent dat de nieuwe raad die in maart 2022 wordt aangesteld, de gehele raadsperiode van 4 jaar geen gedegen controle (gebaseerd op onafhankelijk onderzoek) over het ondernemersfonds kan doen;
  • Dat het t.z.t. gaat over een gecumuleerd bedrag van 8 tot 10 miljoen euro, een te grote omvang om niet binnen 4 jaar onafhankelijk (politiek) te evalueren;

Overwegende dat:

  • Het best opmerkelijk is dat pas de nieuwe gemeenteraad van 2026 een gedegen politiek oordeel kan vellen;
  • Dat de aankomende raad die in 2022 aantreed de onafhankelijke evaluatie moet kunnen hebben om een gedegen politiek oordeel te geven inzake een fonds waar jaarlijks 2 miljoen euro naar toe gaat;
  • Dat het geen complexe uitgave/missie is, binnen een paar jaar moet het ondernemersfonds zijn meerwaarde kunnen laten zien;
  • Dat de commitment van 5 jaar niet in het geding hoeft te komen als we de onafhankelijke evaluatie een jaar eerder doen;

Verzoekt het college:

In Q1 van het 4e jaar de onafhankelijke evaluatie van het fonds te laten plaatsvinden, in plaats van in Q1 van het 5e jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:
Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie mede ingediend met PvdA, GroenLinks en Leefbaar Alkmaar


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

OPA, VVD, D66, CDA, BAS, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Verordening parkeerbelasting 2022

Lees verder

Motie: Actieplan sociale huur voor het Alkmaarse kanaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer