Motie: Eerlijker prijs voor tweede parkeer­ver­gunning


28 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 28 oktober 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststellen Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelasting 2022.

Constaterende dat;

  • de parkeerdruk in diverse Alkmaars wijken hoog is en de komende jaren als gevolg van stedelijke inbreiding eerder zal stijgen dan dalen;
  • de kosten voor de tweede parkeervergunning (i.e. voor een extra, tweede auto) dezelfde zijn als de parkeervergunning voor één auto.

Overwegende dat;

  • het eerlijk zou zijn om in de toekomst voldoende parkeerruimte te borgen voor (toekomstige) bewoners die slechts één auto in de wijk willen parkeren;
  • meer blik op straat haaks staat op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken;
  • een duurdere parkeervergunning voor een tweede auto het vergunning parkeren van de tweede auto in de wijk ontmoedigt;
  • er in heel veel vergelijkbare gemeenten als Alkmaar tenminste een tweemaal zo hoog bedrag wordt gevraagd voor een tweede parkeervergunning;
  • invoering van een hoger tarief voor het jaar 2022 voor de gemeente organisatie en bewoners met een tweede vergunning te snel komt.

Verzoekt het college:

  1. Om bij de volgende aanpassing van de verordening parkeerbelasting het voorstel op te nemen om het legesbedrag voor de tweede parkeervergunning twee maal zo hoog te laten zijn als voor de eerste parkeervergunning.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:
Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie mede ingediend met de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA

Tegen

OPA, VVD, D66, CDA, BAS, SPA, LeefbaarAlkmaar

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ‘Onderbesteding ondernemersfonds terugstorten’

Lees verder

Amendement: Verordening parkeerbelasting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer