Amen­dement voorkomen dieren­mis­han­deling en -verwaar­lozing


26 november 2020

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen d.d. 26-11-2020 beraadslagende over het raadsvoorstel Beleid Dierenwelzijn 2020-2024;

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De tekst op bladzijde 5

Voorkomen dierenmishandeling

De Wet dieren zegt samengevat dat het verboden is bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Handhaving gebeurt door de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie ligt tussen dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Via de sociale hulpverlening (buurt- en wijkteams, GGD- en GGZ) kan vaak goed inzicht verkregen worden in de huiselijke situatie van mensen waardoor misschien ook dierenmishandeling in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd en voorkomen.

Beleid:
Zo veel als mogelijk voorkomen van dierenmishandeling door voorlichting aan medewerkers van buurt- en wijkteams (bijvoorbeeld gebiedsconsulenten en jeugdmedewerkers).

Te wijzigen in

Voorkomen dierenmishandeling en -verwaarlozing

De Wet dieren zegt samengevat dat het verboden is bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Handhaving gebeurt door de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie ligt tussen dierenmishandeling, -verwaarlozing en andere vormen van huiselijk geweld. Via de sociale hulpverlening (buurt- en wijkteams, GGD- en GGZ) of via woningcorporaties kan vaak goed inzicht verkregen worden in de huiselijke situatie van mensen waardoor misschien ook dierenmishandeling en -verwaarlozing in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd en voorkomen.

Beleid:
Zo veel als mogelijk voorkomen van dierenmishandeling en -verwaarlozing door voorlichting aan medewerkers van buurt- en wijkteams (bijvoorbeeld gebiedsconsulenten en jeugdmedewerkers) en woningcorporaties.

De indieners,

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links
Ronald van Veen, Christen Unie

Toelichting:

Niet alleen mishandeling, maar ook verwaarlozing van dieren is verboden en strafbaar [1]. Medewerkers van woningcorporaties hebben een unieke positie om dierenmishandeling en -verwaarlozing in huis te signaleren doordat zij achter de voordeur komen [2][3].

[1] https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html
[2] https://www.kadera.nl/opfriscursus-safe-at-home-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet-wat-nu/

[3] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4468466/monteur-herkent-mishandeling


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lijst Peters, PvdA, ChristenUnie, D66

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Streetfishing competitie is geen Fair Play

Lees verder

Amendement Opvang ook voor wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer