Motie: Armoe­de­beleid: meedoen met lande­lijke initi­a­tieven


2 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 28 september 2023

Constaterende dat:

  • Omtrent het bestrijden van (langdurige) armoede en thuisloosheid in de afgelopen jaren diverse stichtingen en instanties vanuit maatschappelijk middenveld verschillende experimenten begonnen zijn; [1]
  • Deze initiatieven aan minima gezinnen, thuisloze jongeren, e.d. zonder het verwachten van een tegenprestatie – behalve af en toe wat vragen te beantwoorden voor onderzoeksdoeleinden – voor een bepaalde tijd financiële middelen uitkeren;
  • Inmiddels in diverse gemeenten van Nederland talloze jongeren en minima gezinnen door deze initiatieven hun leven weer op de rails hebben kunnen zetten; [2]

Overwegende dat:

  • Het meedoen aan de meerderheid van deze initiatieven voor de gemeente geen financiële gevolgen heeft; [3]
  • Hoewel het uiteraard niet om alle minima of thuisloze jongeren gaat, het helpen aan zelfs een klein gedeelte van mensen in een kwetsbare positie mooi meegenomen is;

Verzoekt het college om:

  1. Te verkennen of en hoe de gemeente met deze landelijke initiatieven samen kan werken om inwoners in een kwetsbare positie te helpen.
  2. De resultaten van deze verkenning vóór 31-1-2024 met de raad te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen:

[1] De bekendste voorbeelden zijn het Kansfonds (https://www.kansfonds.nl/), Het Bouwdepot (https://hetbouwdepot.nl/) en Collectief Kapitaal (https://www.collectiefkapitaal...)

[2] O.a. in Amsterdam, Tilburg, Zaanstad, Eindhoven, Groningen, Amersfoort worden diverse groepen in kwetsbare positie geholpen met deze initiatieven.https://www.kansfonds.nl/progr... https://hetbouwdepot.nl/#nieuw...

[3] Bij Kansfonds en Collectief Kapitaal is de uitvoering budgetneutraal. Bij Het Bouwdepot wordt van de gemeente ook een bijdrage verwacht.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, VVD

Tegen

D66, SPA, OPA, BAS, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Inlevingsvermogen bij armoedebeleid

Lees verder

Motie: Alkmaar is solidair met kinderen op de vlucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer