Motie: Hulp aan slacht­offers aard­beving Turkije en Syrië


22 februari 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 23 februari 2023

Constaterende dat:

 • Er op 6 februari 2023 twee zeer krachtige aardbevingen zuid(oost) Turkije en noordwest Syrië getroffen hebben;
 • Zelfs voor Turkije, een land met een lange geschiedenis in aardbevingen, de gevolgen ongekend zijn en op dit moment er een grote behoefte aan hulpgoederen is; [1]
 • Er straks voor de wederopbouw en de revalidatie en geestelijke ondersteuning van de overlevende meer hulp en middelen nodig zullen zijn;
 • Er Alkmaarders met familie, kennis en vrienden in het rampgebied zijn.

Overwegende dat:

 • Betrokken Alkmaarders, met of zonder roots in het rampgebied, en diverse maatschappelijke organisaties met bevlogenheid vanaf dag 1 hulpcampagnes organiseren en uitvoeren;
 • Er landelijk ook een Giro555 campagne gestart is; [2]
 • Het (hoge) aantal hulpinitiatieven het soms moeilijk maakt om door de bomen het bos niet te kunnen zien en een instantie met een helder overzicht – zoals de gemeente – de effectiviteit van de hulpactiviteiten door betere coördinatie vergroten kan;
 • De lange en significante geschiedenis van inwoners, die óf een verbinding met het rampgebied óf voorouders/verband met Turkije hebben, een concrete steunbetuiging van het gemeentebestuur van Alkmaar rechtvaardigt.

Verzoekt het college om:

 1. Morele, logistieke en (waar mogelijk) coördinerende steun te bieden aan hulpacties vanuit de Alkmaarse samenleving en het maatschappelijk middenveld;
 2. Het symbolische bedrag van een euro per inwoner aan het Giro555 campagne te doneren;
 3. Bij 1 en 2 ondernomen acties, om het publiciteits- en hulpeffect te vergroten, ook richting de samenleving kenbaar te maken;
 4. De gerealiseerde uitgaven uit de begrotingspost Algemene Reserve te dekken en deze bij de eerst volgende BURAP te verwerken;
 5. De raad vóór het zomerreces mondeling, dan wel met een memo te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

[1] Bij het voorbereiden van deze motie waren het aantal overledenen minstens 15.000. Alleen in Turkije zijn er meer dan 50.000 gewonden en meer dan 7000 (flat-)gebouwen zijn ingestort.

[2] https://giro555.nl/Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, FvD

Tegen

OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Kerst, zonder bomen kappen

Lees verder

Motie: Zienswijze raadsvoorstel Kadernota 2024 Geestmerambacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer