Motie: Kerst, zonder bomen kappen


22 februari 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 23 februari 2023

Constaterende dat:

 • De kerstbomen een belangrijk onderdeel voor een warm kerstgevoel in Alkmaar zijn en er zelfs een ‘mooiste kerstboom van Alkmaar’ wedstrijd is; [1]
 • Onze gemeente ieder jaar kerstbomen (bijvoorbeeld in 2022, 15 stuks) met versiering op openbare locaties in Alkmaar plaatst.
 • Het jaarlijks neerzetten van bomen zonder kluit niet duurzaam is;
 • Er duurzamere alternatieven zijn, zoals een kerstboom te planten op een vaste plek, dan jaarlijks telkens gekapte bomen te gebruiken;
 • Tevens er in andere steden kunstenaars gevraagd zijn om mee te werken aan duurzame kerstboom alternatieven; [2]

Overwegende dat:

 • Naaldbomen door fijnstof uit de lucht halen gunstig voor de luchtkwaliteit zijn en deze een positief effect op inwoners heeft;
 • Naaldbomen het hele jaar groen blijven waardoor de omgeving een positief effect op leefbaarheid heeft, naast de bijdrage aan een beter stadsklimaat, waterhuishouding en aangenamere temperatuur;
 • De betrokkenheid van kunstenaars én inwoners, bij het eventueel invullen van locaties met kunstige en herbruikbare kerstbomen, voordelen heeft;

Verzoekt het college om:

 1. Te onderzoeken op welke wijze en op welke plekken er in de stad Alkmaar en in de dorpen naaldbomen als permanente kerstboom geplant kunnen worden en deze bomen waar mogelijk vanaf kerst 2023 in gebruik te nemen ter vervanging van de huidige bomen zonder kluit;
 2. Te onderzoeken of, op locaties waar planten van vaste kerstbomen onmogelijk is, kunstenaars betrokken kunnen worden om een tijdelijke, herbruikbare kunstzinnige kerstboom neer te zetten;
 3. De raad te informeren door de resultaten van deze onderzoeken, indien mogelijk in de BURAP-II, anders in de begroting van 2024 via een voorstel te verwerken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:

[1] Alkmaar Centraal Kerstboom in Stompetoren is de mooiste
[2] In twee Schotse steden, Dundee en Strathaven, hebben de inwoners vorig jaar kunnen genieten van deze duurzame en kunstzinnige kerstbomen. Bron: TwitterStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, SP, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

OPA, FvD, CDA, SPA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Stadsboerderij De Hout

Lees verder

Motie: Hulp aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer