Sarah Pesie


Raadslid

Sarah is geboren en opgegroeid in respectievelijk Bergen en Alkmaar. Na haar studies Dierwetenschappen en Europees Dier Management heeft zij vijf jaar in België gewoond. Sinds een aantal jaar woont ze weer in Alkmaar en dat voelt als thuiskomen. Sarah zet zich al haar hele leven in voor dierenwelzijn bij diverse stichtingen, de dierenambulance en als ondernemer.

Sinds 2012 is zij actief lid bij de Partij voor de Dieren, waar zij bij de werkgroep Tilburg begon toen ze nog in België woonde.

Als agrarisch ondernemer en dierwetenschapper weet Sarah als geen ander welke uitdagingen er zijn op het gebied van natuur, milieu, dierenwelzijn en ruimte. De Partij voor de Dieren is de enige partij met een toekomstbestendige en echt diervriendelijke visie. Zij wil zich proactief gaan inzetten voor de natuur, alle dieren en voor meer lokaal en duurzaam ondernemerschap, in Alkmaar en rondom de kernen.

“Ik wil een bruisende, zoemende en kwetterende binnenstad. We moeten toe naar een toekomstbestendige economie die bijdraagt aan de belangen van de stad. Waar meer Alkmaarders van profiteren. Met veel ideeën en een kritische blik sturen we het college naar een duurzamere en circulaire economie. “

Kappen met kappen, tegels eruit, autoluwe buurten, meer sociale woningbouw, investeren in werk en zorg waarbij we ons hard maken voor de zwakkere in de samenleving is haar devies.

“Voor mij is het belangrijk om m'n steentje bij te dragen zodat er een leefbare planeet is voor de volgende generaties. Dit doe ik zodat mijn zoontje ook een mooie en vooral gezonde leefomgeving heeft straks.”

Gerelateerd

Motie voor de Pluktuin van Geesje aange­nomen!

In de raadsvergadering van 23 juni hebben wij een succes behaald voor de Pluktuin van Geesje! Onze motie, waarin wij de raad hebben opgeroepen om in gesprek te gaan met het beheer van het Geestmerambacht om de Pluktuin van Geesje te behouden, is aangenomen! De prachtige Pluktuin van Geesje ligt ten noorden van het Geestmerambacht. Een plek waar Alkmaarders komen om fruit en groente te plukken, waa...

Moties Vragen Nieuws