Motie: Extra inzet voor woningen jonge mensen


23 juni 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 22 juni 2023 Constaterende dat:

 • Alkmaar de enige gemeente in de Regio Alkmaar is, waar de nieuwe Huisvestingsverordening nog niet kan worden ingevoerd vanwege de periode zonder wethouders;
 • vanwege de val van het vorige college het dossier Huisvestingsverordening op de plank is blijven liggen;
 • er per 1 juli a.s. twee verschillende huisvestingsverordeningen van kracht zullen zijn in de Regio Alkmaar: de oude in Alkmaar, de nieuwe in de andere gemeenten.

Overwegende dat:

 • de woningnood in Alkmaar hoog is en de wachtlijsten lang zijn;
 • de woningnood onder jongeren zeer hoog is;
 • dat in de nieuwe Huisvestingverordening (in de omliggende gemeenten) geregeld wordt dat de leeftijd van voorrang voor de categorie jongeren wordt opgehoogd van 23 jaar naar 28

  jaar;

 • de kans bestaat dat andere gemeenten in de Regio Alkmaar een voorsprong krijgen op Alkmaar, omdat zij wel met de instrumenten uit de nieuwe Huisvestingsverordening aan de

  slag kunnen;

 • jongeren in Alkmaar hier mogelijk de dupe van kunnen worden; tegen de tijd dat de extra woningbouw in Alkmaar gerealiseerd is, een deel van de categorie jongeren buiten de boot

  valt omdat ze dan te oud zijn;

 • het niet zo mag zijn dat door samenloop van omstandigheden, zoals de politieke situatie en de stagnerende woningbouw, er straks in Alkmaar een overgeslagen groep dertigers ontstaat die nooit meer in aanmerking komt voor een woning.

Verzoekt het college:

 • De geïsoleerde positie die Alkmaar na 1 juli inneemt in de Regio Alkmaar op het gebied van huisvesting om te buigen tot een unieke kans voor jonge Alkmaarders;
 • in samenspraak met de wooncorporaties te kijken welke extra inzet gepleegd kan worden om jonge mensen in de leeftijd van 23 tot 30 jaar aan een woning te helpen.

En gaat over tot de orde van de dag.


NB: Deze motie is mede-ingediend met Partij van de Arbeid, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SP en de ChristenUnie.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

D66, VVD, CDA, BAS, FvD, OPA, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Opkoopbescherming

Lees verder

Keti Koti Alkmaar structureel maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer