Motie: Meerijden zonder drempel


14 december 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 15 december 2022

Constaterende dat:

 • Onze gemeente de eerste stappen zet voor het opstellen van een mobiliteitsstrategie;
 • De Alkmaarse mobiliteitsstrategie zich op de stad Alkmaar richt maar de totale mobiliteitsopgave breder is dan alleen de stad Alkmaar; [1]

Overwegende dat:

 • Er sinds een aantal jaren het concept ‘meerijdbank’ bestaat; [2]
 • Een meerijdbank een laagdrempelige manier is om een vervoervrager (lifter) en een automobilist te koppelen; [3]
 • Meerijden voor sommige mensen een onbekend terrein kan zijn maar juist in een dorp met sociale controle en ‘ons kent ons mentaliteit’ het veiliger en laagdrempeliger kan

  gebeuren;

 • Meerijden positieve sociale effecten kan leveren, zoals nieuwe kennissen, vriendschappen, relaties e.d.;
 • Meerijden ook goed is voor het milieu, een gezonde leefomgeving, het klimaat, de portemonnee en vermindert ook nog verkeersdruk;

Verzoekt het college om:

1. In gesprek te gaan met en het consulteren van de inwoners van Alkmaarse dorpen en kernen met de volgende doelen:

a. De inwoners te infomeren over het concept meerijdbank;

b. Te onderzoeken of er interesse en draagvlak is onder de inwoners;

c. En daarbij te inventariseren welke behoeftes, wensen en bedenkingen de inwoners hebben om dit concept te realiseren;

  2. De raad bij de eerstvolgende informatiegelegenheid over de mobiliteitsstrategie en/of dorpenvisie, dan met een memo over de stand van zaken op de hoogte te houden;

  En gaat over tot de orde van de dag.


  Toelichting:

  [1] Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Alkmaarse Mobiliteitsstrategie, pagina 2, ‘Kanttekeningen en Alternatieven
  [2] Een beschrijving van meerijdbank (in Duits)
  [3] Het idee achter het concept meerijdbank is simpel: vrijwel elke minuut rijdt er wel iemand vanuit dorp A naar dorp/stad B of andersom. Op strategische punten/uitvalswegen in de dorpen plaatst men opvallende banken. Er is een bord geplaatst naast elk van deze banken, waar de vervoervrager (lifter) aan kan geven waarnaartoe te gaan. Wie in de goede richting langs de bank rijdt, kan spontaan (of na een kort gesprek met de lifter) beslissen om een passagier mee te nemen. Hieronder kunt u wat voorbeelden vinden.

  Een meerijdbank is absoluut GEEN alternatief voor OV. De bedoeling is niet om tussen ‘meerijdbanken’ (haltes) passagiers te vervoeren. Het is bedoeld om het liften wat overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en laagdrempeliger te maken. De lifter en de automobilist kunnen met hun gesprek uitkomen of én naar welke bestemming ze samen gaan rijden.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, ChristenUnie

  Tegen

  SP, FvD, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD, OPA

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie: Geen boete op compassie

  Lees verder

  Amendement: Uitgangspuntennotitie Alkmaarse Mobiliteitsstrategie

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word actief Doneer