Motie Agenda Duurzaam Alkmaar; Accu­systeem voor gemeen­te­lijke wagenpark


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Onze gemeente op het dak van het stadskantoor via zonnepanelen duurzame energie opwekt;
 • Onze gemeente haar eigen wagenpark met elektrische wagens aan het verduurzamen is;
 • Het opladen van deze wagens, zoals onder het stadskantoor, bij afwezigheid van zelfopgewekte energie, een bepaalde capaciteit van de energienet gebruikt;

Overwegende dat:

 • Er tegenwoordig accusystemen bestaan waardoor het bewaren van duurzaam opgewekte energie mogelijk is;
 • De zon overdag niet altijd en sowieso ’s nachts niet schijnt;
 • Een accusysteem voor het wagenpark bij het Stadskantoor voor efficiënter energieverbruik kan zorgen;
 • Een accusysteem bovendien netcongestie kan voorkomen waardoor er extra netcapaciteit voor ondernemers of instellingen kan ontstaan;

Verzoekt het college om:

 1. Als onderdeel van relevante ADA-thema(’s) een onderzoek uit te voeren met de volgende uitgangspunten:
  1. Onder welke voorwaarden het aanschaffen en realiseren van een accusysteem voor het wagenpark bij het stadskantoor mogelijk is;
  2. Wat de kosten van zo’n accusysteem is;
 2. Over de gang van zaken en de behaalde resultaten van dit onderzoek de raad vóór het zomerreces van 2024 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, OPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, FvD, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Duurzame dienstreizen binnen Europa

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Duurzaam happen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer