Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Duurzame dienst­reizen binnen Europa


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Een van de thema’s van Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA) over de verduurzaming van eigen organisatie gaat;
 • In het personeelshandboek van onze gemeente de dienstreizen wel beschreven zijn maar deze geen duurzaamheidsaspect kennen; [1]
 • De ambtenaren en bestuurders van onze gemeente in de afgelopen jaren binnen Europa dienstreizen, waaronder met vliegtuig, gemaakt hebben; [2]
 • Een vliegreis het milieu vergeleken met een treinreis 8 tot 12 keer meer en vergeleken met een autoreis 1 tot 4 keer meer belast; [3]
 • Deze belasting vooral bij kortere afstanden hoger wordt; [3]

Overwegende dat:

 • Het internationale treinnetwerk in de afgelopen jaren met steeds meer goede verbindingen verbeterd is;
 • Steeds meer (overheids-)organisaties voor bepaalde afstanden binnen Europa aan reizen met de trein een principiële voorkeur geven;
 • Bij het creëren van draagvlak voor een breed gedragen duurzaamheidsbeleid goed voorbeeld geven van onze gemeente essentieel is;

Verzoekt het college om:

 1. Te verkennen hoe duurzame dienstreizen met de trein, als onderdeel van ADA, in de relevante gemeentelijke regelingen een plek kunt krijgen;
 2. Bij het uitvoeren van deze verkenning van de volgende uitgangspunten gebruik maken:
  1. Bij dienstreizen binnen een radius van 900km reizen met trein standaard stellen;
  2. Van deze standaard alleen bij gevallen van significant hogere kosten en/of significant langere reisduur afwijken;
  3. Bij deze afwijkende gevallen en bij het reizen buiten Europa een CO2-compensatie maatregel, zoals het planten van bomen of investeren in energiebesparing bedenken;
 3. De conclusies van deze verkenning vóór het zomerreces van 2024 met de raad te delen;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Milieu en klimaatbewust terras verwarmen

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar; Accusysteem voor gemeentelijke wagenpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer