Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Circu­laire lokale onder­nemers


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

  • Circulaire economie onder Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA), met doelen en inzet een prominente plek heeft; [1]
  • Een van de meest effectieve manieren van verlagen van druk op milieu en grondstoffen het hergebruiken van producten is;
  • Het college terecht van plan is om kringloopwinkels en repair cafe’s te stimuleren; [2]

Overwegende dat:

  • Alkmaar, naast kringloopwinkels en repair cafe’s, ook kleine winkeliers gericht op verkoop en ruil van tweedehands producten kent;
  • Daarnaast Alkmaar, ook nog lokale ondernemers kent, die zwerfafval- en schoonmaakacties en/of educatieve activiteiten organiseren en bewustwording creëren;
  • Gezien hun werkzaamheden (en eventuel verdienmodel) deze lokale ondernemers duurzaam handelen en een bijdrage aan de circulaire ambities van onze gemeente leveren;

Verzoekt het college om:

  1. Naast kringloopwinkels en repair cafe’s ook deze lokale circulaire ondernemers en/of initiatiefnemers in kaart te brengen;
  2. Bij het verder ontwerp en de uitvoering van ADA, net als kringloopwinkels en repair cafe’s, ook deze lokale ondernemers en initiatiefnemers ook een plek te geven en niet uit te sluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen/Opmerkingen:

[1] Circulaire economie is een van de 4 hoofdthema’s van ADA en ook onder ‘Eigen organisatie’ zijn er circulaire ambities.

[2] Agenda Duurzaam Alkmaar pagina 16, alinea ‘Consumptiegoederen’


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, FvD, OPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, SPA

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Meetbaar Evalueerbaar

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Elektrisch varen Natuurgebied Eilandspolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer