Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Milieu en klimaat­bewust terras verwarmen


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Op dit moment er verschillende soorten (traditioneel op fossiele brandstof of op elektriciteit) van terrasverwarmers bestaan;
 • Van deze traditionele terrasverwarmers de gasvarianten 50 tot 100 keer, en elektrische varianten 7 tot 14 keer meer CO2 uitstoten; [1]
 • De werkelijke effectiviteit van traditionele terrasverwarmers ook discutabel is;
 • Ook in Alkmaar traditionele terrasverwarmers gebruikt worden;

Overwegende dat:

 • Inmiddels er veiligere en duurzamere opties zoals warmtekussens e.d. beschikbaar zijn; [2]
 • Wat betreft de gebruikskosten traditionele versies ook duurder dan duurzamere versies uitkomen;
 • Het college duidelijke duurzaamheidambities heeft;
 • Het college om deze ambities te bereiken ook van stimuleren en motiveren gebruik wil maken;

Verzoekt het college om:

 1. Als onderdeel van relevante ADA-thema(’s) een verkenning uit te voeren met de volgende uitgangspunten:
  1. Op welke realistische tijdspad een uitfasering van energieverspillende en niet duurzame terrasverwarmers mogelijk is;
  2. Hoe en in welke vorm de Alkmaarse horecaondernemers voor deze transitie betrokken kunnen worden;
  3. Hoe en in welke vorm de Alkmaarse horecaondernemers voor deze transitie (financieel) gefaciliteerd en gemotiveerd kunnen worden;
  4. Wat voor kosten deze transitie ongeveer met zich meebrengt;
 2. Over de gang van zaken en de getrokken conclusies van deze verkenning de raad vóór het zomerreces van 2024 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen/Opmerkingen:

[1] Onderzoeksbureau KWINK heeft voor de gemeenteraad van Den Haag onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. Een factsheet kan hier bekeken worden: Factsheet Den Haag
[2]
NOS Heater verdwijnt van het terras


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, CDA, SP, FvD, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, OPA

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Elektrisch varen Natuurgebied Eilandspolder

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Duurzame dienstreizen binnen Europa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer