Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: geen glyfosaat op gemeen­te­gronden


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Er wordt in Nederland landbouwgif, waaronder glyfosaat, als gewasbeschermingsmiddel gebruikt;
 • Glyfosaat, met zijn negatieve impact op biodiversiteit en drinkwater, een omstreden middel is; [1]
 • Tevens er zich steeds meer bewijs opstapelt dat er een verband tussen het gebruik van landbouwgif en neurologische ziektes zoals Parkinson is; [2][3]
 • Tevens in Frankrijk Parkinson als beroepsziekte voor akkerbouwers erkend is en recentelijk in de Tweede Kamer een motie met soortgelijke lading aangenomen is; [4][5]
 • Afgelopen september het duidelijk is geworden dat grote pesticideproducenten bij hun aanvraag voor de hernieuwde toelating van glyfosaat onder meer ongunstige onderzoeken en gegevens over de negatieve effecten van glyfosaat achtergehouden hebben; [6]

Overwegende dat:

 • Gemeente Alkmaar gronden bezit, deze verpacht, maar over het glyfosaatgebruik geen voorwaarden stelt;
 • Sommige van deze pachtgronden binnen provinciale Natuurnetwerk Nederland gebieden liggen, waarop glyfosaatgebruik wel verboden is;
 • Tevens sinds 2022 op alle Noord-Hollandse provinciale pachtcontracten van vier en zes jaar sowieso een glyfosaatverbod bestaat; [7]
 • Deze inconsistentie tussen gemeentelijke en provinciale gronden omtrent het glyfosaatgebruik te voorkomen verstandig is en ook voor de agrariërs duidelijkheid biedt;
 • Na een aangenomen motie in november vorig jaar in de Tweede Kamer de minister van landbouw zijn intentie duidelijk heeft gemaakt dat vanaf 2025 glyfosaat uitgefaseerd zal worden;
 • Niets de gemeente in weg staat om deze stap nu te zetten;

Verzoekt het college om:

 1. Bij het verlengen van en nieuw te sluiten pachtcontracten het verbod op glyfosaatgebruik als voorwaarde mee te nemen;
 2. Bij het verder ontwerp en de ontwikkeling van Agenda Duurzaam Alkmaar deze wens van de raad ook mee te nemen en vast te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen:

[1] NOS Drinkwater en biodiversiteit bedreigt door landbouwgif

[2] Parkinson vereniging

[3] NOS: Landbouwgif verhoogt kans op Parkinson

[4] Boerenlandvogels: Frankrijk erkent Parkinson als beroepsziekte voor akkerbouwers

[5] Op 8 juni 2023 is in de TK een motie aangenomen over het statistisch verband tussen Parkinson en de landbouw. Tweedekamer.nl

[6] In september 2023 is het naar buiten gekomen dat Bayer en Syngenta voor hun ongunstige eigen wetenschappelijke onderzoeken, soms voor langer dan 20 jaar, tijdens het toelatingsproces van glyfosaat niet aan de Europese autoriteiten hebben gecommuniceerd. NRC en Parkinson vereniging

[7] Akkerbouwbedrijf: Centrale staat glyfosaatverbod toe


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, SP, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, OPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, SPA, FvD

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Klimaatrechtvaardigheid

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Verduurzaming Alkmaarse vloot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer