Motie Alkmaarse stads­ge­sprekken over racisme en discri­mi­natie


25 juni 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

 • De antiracisme- en antidiscriminatie protesten in de Verenigde Staten ook in Alkmaar weerklank vinden; [1]
 • Het protest in Alkmaar op een volwassen en vreedzame manier is verlopen; [2]
 • Anders dan in de Verenigde Staten, racisme en discriminatie in Alkmaar een eigen geschiedenis, voorbeelden, context en dynamiek kennen en een Alkmaars gesprek en reflectie hierop vereisen; [3]
 • In Alkmaar op dit moment wel activiteiten op dit gebied plaatsvinden, maar dat ad hoc gebeurt en niet het representatieve deel van de Alkmaarders en Alkmaarse organisaties bereikt;

Overwegende dat:

 • Het naleven, bewaken en in stand houden van artikel 1 van de Nederlandse grondwet van zeer groot belang is; [4]
 • Er een breed maatschappelijk verzet tegen discriminatie zichtbaar is;
 • Het goed zou zijn om als Alkmaarse samenleving met elkaar in gesprek te gaan over racisme, discriminatie en vooroordelen in onze gemeente;
 • Het van belang is dat een gesprek over racisme en discriminatie breed wordt opgezet, zodat er een representatieve deelname is van Alkmaarse inwoners en organisaties;
 • Dat het belangrijk is dat de gesprekken geleid worden door representatieve, onafhankelijke gespreksbegeleiders;
 • In het kader van de coronabeperkingen gezocht moet worden naar een vorm daarvoor die recht doet aan die beperkingen, maar die ook ruimte laat voor zoveel mogelijk persoonlijke interactie;

Verzoekt het college:

 • Op korte termijn een breed opgezet gemeentegesprekken te organiseren over racisme en discriminatie in Alkmaar;
 • Zorg te dragen dat deelnemers aan dit gesprek een representatie van de inwoners van onze gemeente vertegenwoordigt;
 • Te borgen dat de gemeentegesprekken geleid worden door representatieve en onafhankelijke gespreksbegeleiders;
 • De uitkomsten van dit gemeentegesprek mee te nemen in de ontwikkeling van beleid om racisme en discriminatie te bestrijden en dit voor het eind van dit jaar voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Janine Visser, Partij voor de Dieren

Bastiaan de Leeuw, Groen Links

Steven Smit, D66

Ronald van Veen, ChristenUnie

Mohamed Nabih, PvdA

[1] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200614_22299568/zahir-12-uit-alkmaar-wordt-uitgemaakt-voor-aap-zijn-moeder-dit-moet-eens-stoppen
[2] Bericht van raadsgriffie aan raads- en commissieleden in 14.06.2020, onderwerp: “Goed verloop demonstratie”
[3] Art.1 NHN jaarbericht 2018: https://art1nhn.nl/wp-content/uploads/2019/03/Jaarbericht-2018-Art.1-NHN.pdf
[4] https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, VVD

Tegen

BAS, CDA, OPA

Lees onze andere moties

Motie Zienswijze Luchtvaartnota 2020-2050: Rust voor omwonenden Schiphol

Lees verder

Motie Stop de Coronawet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer