Motie Behoud de Hortus


12 juli 2018

Motie Behoud de Hortus

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 12 juli 2018;

Constaterende dat:

 • De Stichting Hortus Alkmaar zekerheid wil over de toekomst van de botanische tuin;
 • Daar aanzienlijk hogere lasten uit voortvloeien (grondeigendom/huur);
 • De Stichting Hortus Alkmaar voornemens is een fondsenwerving te starten met als eerste doel een essentieel stuk grond zelf aan te kopen;
 • Indien deze aankoop niet lukt, het voortbestaan van deze unieke botanische tuin niet mogelijk is op de locatie aan de Berenkoog.

Overwegende dat:

 • De Hortus Alkmaar zich onderscheidt van andere botanische tuinen door de verscheidenheid aan soorten en door de aandacht voor de natuurlijke samenhang, die past bij een ecologische omgeving;
 • De tuin is ontwikkeld tot een botanische rijkdom in een natuurlijke biotoop met een unieke collectie geneeskruiden;
 • Behalve als leverancier van geneeskrachtige kruiden de tuin ook gebruikt wordt voor educatieve en recreatieve doeleinden;
 • Duizenden belangstellenden de tuin jaarlijks bezoeken om te genieten van de bloemenpracht, de rust en de bijzondere sfeer en dit Alkmaar ook toeristisch gezien op de kaart zet;
 • Professionals er komen om zich te verdiepen in de geneeskrachtige kruiden en hun werking en de ecologische teelt;
 • Met de naastgelegen Ondernemerstuin een innovatieve samenwerking tot wederzijds voordeel opgezet kan worden;
 • De Hortus Alkmaar ook commercieel kan werken en een rol als kenniscentrum kan gaan innemen in het verfraaien en verduurzamen van de Beverkoog.

Verzoekt het college:

 • De gemeenteraad actief te informeren over hoe de situatie ten aanzien van de Hortus en de zich voordoende keuzes in de grondsituatie zich ontwikkelt.
 • Te bezien welke instrumenten van gemeentezijde kunnen worden ingezet om de Hortus voor Alkmaar te behouden.
 • In overweging te nemen dat een eenmalige gemeentelijke financiĆ«le bijdrage aan de fondsenwerving een positieve stimulans voor potentiele geldgevers (waaronder fondsen) zal zijn om een bijdrage te leveren;
 • Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om samen met de ondernemers en de Hortus Alkmaar, als kenniscentrum, de Beverkoog te verfraaien, te vergroenen en te verduurzamen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser Willem Peters Kirsten Dielemans
Partij voor de Dieren BAS SPA

Ronald van Veen Mohamed Ezhar Gosse Postma
ChristenUnie Leefbaar Alkmaar CDA

Roy Seignette
Groen Links


Status

Aangenomen

Voor

OPA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA

Tegen

PvdA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Uitzetten Afghaanse vluchtelingen

Lees verder

Motie Lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse festiviteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer